TANSİYON VE KORUNMA /// Tension And Protection

YÜKSEK TANSİYON ANINDA BEYNİ KORUMA ve FELÇTEN KORUNMA

BRAIN PROTECTION IN HIGH TENSION AND PROTECTION FOR PARALYSIS

(Belom is the article in English.)

Yüksek Tansiyon anında kan beyne fazla pompalanmaktadır. Yüksek basınçlı kan beyinde hasar oluştura bilmektedir. Beyinde hasar riskini en aza indirmek için. Dil altı hapını aldıktan sonra. Boyun bölgesinden beyne giden atar damarlara el ile hafif baskı uygulanır ise. ( ÖRNEK RESİME BAKINIZ.) Beyine kan basınçlı gidemeyecektir. Beynin hasar alma riski en aza düşecektir. Boyun bölgesi el ile aşırı sıkılmamalıdır. Aşırı sıkmak başka risklere sebep olabilir.

YAZAN: HAKAN COŞAR

ENGLISH

During high blood pressure, blood is pumped too much to the brain. High pressure blood can cause brain damage. To minimize the risk of brain damage. After taking the sublingual pill. If light pressure is applied by hand to the arteries from the neck to the brain. (See SAMPLE PICTURE.) The blood will not go to the brain with high pressure. The risk of brain damage will be minimized. The neck area should not be over-tightened by hand. Over-tightening may cause other risks.

WRİTER: HAKAN COŞAR
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.