ABD SEÇİMİ ŞAİBELİ Mİ /// Is US Election Questionable

(Below is the article in English.)

ABD Başkanı Seçimleri henüz olmadı.

Oy verme işlemi Covid- 19 sebebi ile posta yoluyla yapılacak.
Posta yoluyla olabilecek hatalar ihtimali için.

Bu sebepten ABD seçimleri şüpheli demek yanlıştır.

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım’daki seçimlerin ertelenmesi önerisi ile ilgili; “Ben seçim tarihinde değişiklik istemiyorum. Ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şüpheli seçim olacak.” gibi konuştu.

Bu sözler olmamış seçimin doğruluğuna şüpheye düşürdü.

Şimdi biri veya birileri çok çok daha güzel sözler söylemeli ve akıllardan şüpheyi anında yok etmelidir.

Biri ortaya çıkmalı ve demeli ki: Biz inançlı milletiz. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz, kimsenin hakkını yemeyiz. Bizim işlerimizde şüphe olmaz!

Şahsi düşüncem:
Sn Başkan Obama iki dönem ABD’ye başkanlık yaptı. Başkanlığı süresince kendisinin dürüst olduğunu herkese ispatladı. Sn Başkan Obama seçim süresince aktif görev yaptı. Onun başında olduğu seçimde şike olması düşünülemez.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar
ENGLISH

The US Presidential Elections have not yet happened. For this reason, it is wrong to call the US elections suspicious.

Voting will be done by mail due to Covid-19.
For the possibility of errors by mail.

US President Trump, regarding the proposal to postpone the elections on November 3; “I don’t want changes in the election date. But I don’t want to see a questionable election either. If these elections are held, it will be the most suspicious election in history.” spoke like.

These words cast doubt on the veracity of the choice that had not happened.

Now somebody or someone has to say much more beautiful words and instantly eliminate doubt in the mind.

One has to come and say: We are the faithful nation. Anyone can’t brake our rights, we don’t break anybody’s rights. There is no doubt in our work!

My personal opinion:
Mr. President Obama presided the United States for two terms. During his presidency, he proved to everyone that he was honest. Mr. President Obama was an active duty during the this election. It is unthinkable to been handicapped in the election he was in charge.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.