ALLAHIN ŞERRİ YOK, YARATILANLARIN ŞERRİ VAR / God hasn’t evil. Creations can do evil

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

ALLAH’IN ŞERRİ YOKTUR. YARATILANLARIN ŞERRİ VARDIR.

Felak suresi: Bize Allah’ın şerri olmadığını, Allah’ın yarattıklarının şerleri olduğunu açıklar.

Şura suresi: ise başımıza gelen müsibetlerin kendi yaptıklarımızın neticesi geldiğini açıklar.

Tegabün suresi ise Allah’ın izni olmadan müsibet başa gelmiyeceğini bildirir.

Kadir suresi: Bize Kadir gecesinin 1 senelik kaderin yazıldığı gece olduğunu anlatır. O gün geleceğe bakılır. 1 senelik tüm yapacaklarımızın görülür ve tüm olacaklar, bilgi ile karara bağlanır. Herkesin, Allah’ın izin verdiğini yaşadığını ilan eder. Tabiki Bir dahaki Kadir gecesine kadar.

Bir dahaki Kadir gecesi tekrar her şey 1 senelik kadere bağlanır.

Kader insanın doğumundan ölümüne bir seferde yazılmaz. Kader yapacaklarımıza bakılarak tekrardan senelik yazılır.

Böylece kimse başıboş hareket edemez. Herkes yapacaklarını, Allah’ın izin verdiği kadar yapabilir.

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

42.Şura/30
Başınıza ne musibet geldiyse kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Oysa bir çoğunu da bağışlıyor.

64.Tegabün
11. Allah’ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez, her kim de Allah’a iman ederse, O, onun kalbine hidayet verir. Allah herşeyi bilir.

12. İman edin de Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer aksine giderseniz bilin ki Resulümüzün görevi açık bir tebliğden ibarettir.

113.Felak
1. De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2. yarattığı şeylerin şerrinden,
3. Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4. o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5. ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

97.Kadir
3. Bin aydan hayırlıdır o Kadir gecesi.
4. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle (yapılacak) her iş için peyderpey inerler.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

ALLAH IS DO NOT BAD. THE GOD’S CREATED CAN DO BAD.

Surah Felak: It explains to us that God has no evil, that God’s creations can do evil.

Surah Şura is explains that the evils that happened to us are the result of our own actions.

The Surah of Tegabun is states that evils will not come to us without the permission of Allah.

Qadir Sura: It tells us that the night of Kadir is the night when the fate of 1 year was written. That day looks into the future. All of what we will do for a year is seen and all that will happen is decided by information. He declares that everyone lives what Allah permits. Of course, until the next of Kadir night.

On the next of Kadir night, everything will tied to a year of fate again.

Destiny is not written at once from birth to death. Based on what we will do, destiny is written annually.

Thus, nobody can move stray. Everyone can do as much as Allah allows.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

42.Şura/30
Whatever evil befalls you is because of what you have earned by your own hands. However, he forgives most of them.

64.Tegabün
11. No calamity can happen without the permission of Allah. Whoever was did believed Allah. God gives guidance to his heart. God knows everything.

12. Believe and obey Allah and obey the prophet. If you go to the contrary, know that the duty of our Messenger is only a clear message.

113.Felak

1. Say: “I take refuge in the God of that morning,
2. From all evil of the all created
3.The evil of the night when the darkness falls
4. From the evil of those who blow those knots
5. And when you show jealousy, from the evil of a jealous! ”

97.Kadir
3. The Night of Power is better than a thousand months.
4. In that the angels and the Spirit descend gradually, by the permission of their Lord, for all things (to be done).

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.