PRİM VE PUAN VERİLMELİ /// Give Premium and Points

(Below is the article in English.)

Devlet çalışanları, Belediye çalışanları, Su kurumu, Elektrik kurumu gibi halka hizmet eden tüm kuruluşların çalışanları. İşlemini bitirdiği her kişi başına prim almalıdır. Bu prim işlerin daha hızlı tamamlanması için teşviktir. Bu prim çalışanlara başvuran kişilerin işlerinin mutlulukla hemen, bekletilmeden yapılması için teşviktir.
Halk işlerini yapan görevli çalışanları puanlamalıdır.
Bu puanlama neticesinde prim artmalı veya azalmalıdır.
Bu puanlama kaliteli hizmeti teşvik içindir.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

OFFICIAL EMPLOYEES SHOULD BE AWARDED AND SCORED /

State employees, Municipality employees, Employees of all organizations serving the public, such as the Water institution, Electricity institution. For every person’s work whom he / she finishes should receive a premium. This premium is an incentive to get things done faster. This premium is an incentive for people who to employees to do their jobs happily, without waiting.
People should score employees.
As a result of this scoring, the premium should increase or decrease.
This scoring is for promoting quality service.

Written By: Hakan Coşar

—————-Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.