İNSANLAR NASIL YARATILDI /// How Was Humans Created?

(Below is the article in English.)

43- Zuhruf

1. Ha, Mim.
2. Bu parlak Kitab’ın kadrini bilin!
3. Doğrusu, Biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur’an yaptık ki akıl erdiresiniz.
4. Ve gerçekten o Bizim nezdimizdeki Ana Kitapta. Çok yüksek, çok hikmetlidir.

55- Rahman

1. Rahman
2. Kur’an’ı öğretti,
3. İnsanı yarattı,

AÇIKLAMA: Allah yarattığı Kuran’ın çok değerli olduğunu söylüyor. Kuran’dan en iyi şekilde yararlanmamızı tavsiye ediyor. Kuran’ın kendi katındaki ana kitaptan bölümler olduğunu söylüyor. Kuran’ı iyi öğrenen meleklerin, Kuran bilgisi ile insanı yarattığını açıklıyor.
Kuran çok yüce bilgiler dolu kitaptır.

YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

How Was Humans Created?

43- Zuhruf
1. Ha, Mim
2. Benefit by giving the necessary value to this bright Book.
3. The right one. We made it a Quran to read in Arabic. for you to understand.
4. And really, it is in the Main Book with near us. It is very high, very wise.

55- Rahman

1. Rahman ( mean : All the created blessings. Gives to everyone in the world. In the Hereafter, God will only give they to the good persons)
2. God taught the Quran,
3. And created human,

EXPLANATION: Allah says that the Qur’an created by him is very valuable. He advises us to make the best use of the Qur’an. He says there are chapters from the main book on the floor of the Qur’an. He explains that the angels learned the Qur’an very well. And Angels was created the humans with Quran’s knowledge.
The Qur’an is a book full of great knowledge.

WRITER: HAKAN COŞAR

————-Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir