EMİR: AHİRET VE DÜNYA NASİBİ /// Order: Afterlife And World Benefactions

(Below is the article in English.)

Dünya malı sınav ise. Biz Allah’ın istediği gibi olmak için en doğru ne yapmalıyız?

AHİRET VE DÜNYA NASİBİNİ UNUTMA

Kasas suresinin 77. Ayetinden anlaşılan; Allah bizlere verdiği nimetleri ahiret yurdunu elde edebilmek için değerlendirmemizi istiyor. Aynı zamanda bu nimetler ile Dünyada bizlere verimiş olan hayatın ve nimetlerin tadınıda yaşamamızı istiyor.
Allah bizlere yaptığı bu iyilik gibi bizlerinde herkese iyilik yapmamızı tavsiye ediyor.
Allah’ın bize verdiklerini bozgunculuk yapmak için kullanmamamızı; bozgunculuk yapmamamızı emrediyor.
Ve Allah bozguncuları sevmediğini ilan ediyor.

28 / KASAS

77. Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurdunu elde etmeye çalış. Ve dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilikte bulunduğu gibi, sen de insanlara iyilikte bulun. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapma. Allah, bozguncuları sevmez.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

If the property of the world is the exam. What should we do in the best way to be as God wants?

DON’T FORGET AFTERLIFE AND WORLD BENEFACTIONS

It can be understood from verse 77 of the chapter of Qasas; Allah wants us to utilize the blessings he has given us in order to obtain the home of the hereafter. At the same time, he wants us to enjoy the life and blessings that have given us in the world with these blessings.

Allah advises us to do good to everyone, just like this kindness he does for us.
Not to use what God has given us for deterioration; orders us not to commit mischief.
And God declares that he does not like deterioration makers.

28 / KASAS

77. Try to attain the abode of the hereafter with what Allah has given you. And do not forget your benefactions of the world. Do good to people just as Allah has done good to you. And do not corrupt the earth. Allah does not like mischief-makers.

Writer: Hakan CoşarBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir