Süleyman’ın Duası & The Prayer of Solomon.Hakan Coşar’ın yağlıboya tablosu.

Hakan Coşar’s oil painting on canvas.

HEMEN SATIN AL.

BUY NOW.


Ayetlerden anlaşılan. Allah, Süleyman’ı sınava tabi tutuyor.

Süleyman hata yapınca, Allah, Süleyman’a verdiği güçleri geri aldı.

Bunun üzerine Süleyman tövbe etti ve güçlerini geri istedi.

Süleyman’ın o an söylediği sözler bize örnektir. Allah’dan bize örnek verilmiştir. Gün gelir bizlerde aynı sınavlara tabi tutula biliriz.

O zaman Rabbimizin bize verdiği örnekteki gibi sözlerle tövbe ve dua etmeliyiz.

Süleyman peygamberimiz o zaman dedi ki:

Ya Rab, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren Sensin, Sen.”dedi

38.Sad
34. Andolsun ki Süleyman’ı fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tevbe ile önceki haline döndü

35. “Ya Rab, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren Sensin, Sen.”dedi.

36. Bunun üzerine Biz rüzgarı onun emrine verdik. Emriyle istediği yere yumuşacık akardı.

Saygılarımla
Hakan Coşar
ENGLISH

It can be understood from the verses. God puts Solomon to the test.

When Suleiman made a mistake, God took back the powers he had given Solomon.

So Solomon repented and wanted his powers back.

The words Suleiman said at that moment are examples for us. Allah has given us an example. One day, we can also be subjected to the same exams.

Then we should repent and pray with words like the example our Lord gave us.

Then our Prophet Solomon said:

“O God, forgive me and grant me such a property that it will not befit anyone after me. You are the one who gives all wishes, You.”

38. Sad
34. Surely We caused Solomon’s strife and left a corpse on his throne. Then he returned to his previous state with repentance

35. He said, “O God, forgive me and grant me such a property that it will not befit anyone after me. You are the one who gives all wishes, You.”

36. Thereupon We placed the wind under his command. He would flow softly wherever he wanted by his command.

Best Wish
Hakan Coşar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir