KURAN’DA KİTAP İLMİ SAHİBİNİN KONUMU /// The location of the knowledge and science owner.

(Below is the article in English.)

Kuran apaçıktır. Bu sebepten ilim sahibinin konumu Kuran’da net belirtilmiştir.

Kıssadan konumu şu şekilde net buluruz:

18. Kehf 60 – Ey Muhammed! Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: “İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim, yahut senelerce gideceğim.”

Demek ki ilim sahibi iki denizin birleştiği yerdedir. İki deniz birleşmesi birkaç tane vardır. Bu yüzden bu yer, senelerce gidecekleri kadar uzakta olabilir.

18. Kehf 61 – Bunun üzerine ikisi de iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Bu arada balık, denizde yolunu bulup kaybolmuştu.
62 – İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman, Musa genç arkadaşına: “Kuşluk yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey yorulduk” dedi.

Demek ki iki denizin birleştiği yere vardılar. Orada ilim sahibini göremediler. Bir ilerideki iki deniz birleşmesine doğru yola devam ettiler.

18- Kehf 63 – Adam: “Gördün mü! dedi. Kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı, muhakkak şeytan bana unutturdu. O denizde garip bir yol tutup gitmişti.”
64 – Musa da demişti ki: “İşte aradığımız o idi.” Bunun üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler.
65 – Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.

Demek ki bir sonraki iki deniz birleşmesine varmadan, bir önceki iki deniz birleşmesine geri dönüyorlar. Balıklarını unuttukları iki deniz birleşmesinde, Allah’ın görevlisi ilim sahibini buluyorlar.

Kuran apaçıktır ve Bu konum bir tek şekilde net bulunur.
!!! SONDAN BİR ÖNCEKİ İKİ DENİZ BİRLEŞMESİ OLURSA. !!! Konum kesinleşir.

İlim sahibinin bulunduğu yer olan İki denizin birleştiği yer Marmara denizi ile İstanbul boğazının kesiştiği yerdir.

Marmara ve Karadeniz arasında İstanbul boğazı vardır iki deniz birleşmesinin iki ucu vardır. Karadeniz kısmı olamaz çünkü ileride başka iki deniz birleşmesi yok. O zaman ilmin yeri İstanbul boğazının başlangıcıdır. Buraya kadar geldiklerini Karadeniz köşesinde bulunan Yuşa Peygamberin türbesinin varlığından çıkarabiliriz. O zaman balığın canlandığı yer Marmara ile İstanbul boğazının başlangıç kısmıdır.

Yazan: Hakan Coşar

English

The location of the God’s knowledge and science owner.

The Qur’an is easy to understand. Therefore, the position of the God’s knowledge man is clearly defined in the Qur’an.

From the story we find the position clear:
18. Kehf 60 – O Muhammad! When Moses said to his young man: ‘I shall go until the two seas meet, or I will go for years.

Therefore, God’s knowledgeable man is at the junction of two seas. There are several of the two sea mergers. So this place might be far enough to go for years.

18. Kehf 61 – Then they forgot their fish when they reached the junction of the two seas. In the meantime, the fish had found his way and lost in the sea.
62. When they passed the junction of the two seas, he said to his young friend, “Bring us our mid-morning food. We are really tired in this journey.”

So they arrived at the junction of the two seas. They could not see the God’s knowlable man at there. They proceeded towards the next sea reunion.

18. Kehf 63 – He said: “See!” When we shelter in the rock, I forgot about the fish. The devil made me forget it. Fish had gone a strange way in the sea
64 – Moses said: “This is what we seek.” Then they turned back and went back.
65 – And they found a servant among our servants, We gave him a mercy from Our presence, and We taught him God’s knowledge and science from us.

So before they reach the next two sea mergers, they return to the previous two seas mergers. In the two seas mergers, where they forgot their fish. They found the God’s knowledge man.

The Qur’an is self-evident, and this position is clearly found in one way.
!!! BEFORE THE LAST. THE TWO SEAS MERGERS IS ABSOLUTELY. !!! The position is confirmed.

If they had forgotten fish at the last two sea’s mergers. They can not go forward to the two sea’s mergers. Becouse they could not found the new two sea’s mergers. If was so. The expression in the Qur’an would be different. When they cross the two sea’s mergers. Instead. They couldn’t go any further, it would be like they came back.

The location of the God’s knowledge and science owner of the two seas merger where the sea of Marmara Sea and the İstanbul Bosphorus where the intersection.

Between the Marmara Sea and the Black Sea there are two ends of two sea mergers that are in the İstanbul Bosphorus. There cannot be a Black Sea part because there are no other two sea mergers in the future. So the place of God’s knowledge and science man is the beginning of the Bosphorus. We can found the place of the presence of the shrine of the Prophet Joshua in the Black Sea corner. We know they’re here. So the place of fish and God’s knowledge and science man is the starting area of the İstanbul Bosphorus with the Marmara Sea.

Writer: Hakan Coşar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir