GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ BELİRLEMEK ÜLKEMİZİN HAKKIDIR /// Determining the Transition Fees is the Right of Our Country

(Below is the article in English.)

Ülkemizde yeni yapılmış oto yollara ve köprülere geçiş ücret garantisi verilmiştir.

Bu oto yolların geçiş ücretleri çok pahalı olduğu için çok sayıda halk bu yolları kullanmamaktadır.

Sadece maddi durumu iyi olan şahıslar bu oto yol ve köprüleri kullana bilmektedir.

Paralı oto yollarından yeterli araba geçişi olmadığı için ülkemiz vatandaşlarının tamamı garantisi verilen ücreti vergi olarak ceplerinden ödemektedir.

Bu oto yollar bize gereklidir. Öyleyse geçiş ücretlerini çok ucuzlatıp, herkesin faydalanmasına sunulmalıdır.

İşletmeci özel firmalara geçiş ücreti garantisi veriyorsak.
GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ BELİRLEMEK ÜLKEMİZİN HAKKIDIR.

Bu sebepten geçiş ücretlerine Ülkemizin müdahelesi hakkı vardır.

Oto yol ve köprüler tüm vatandaşlarımızın ödeyebileceği ucuzlukta olur ise yoğun araç geçişleri sebebi ile garantiyi ödeme bizlere kalmayabilir.

Eğer garanti veriyorsak fiyatı da Türk Milleti belirler.

Ülkemiz bu ücretleri hemen ucuzlatmalıdır.

Eğer bize vergi yükü binmez ise, hızlıca oto yol sayısı artma imkanına kavuşur.

Yap işlet ile bir çok firmaya aynı anda tüm ülkemizi kaplayacak oto yollar yaptırılır.

Bu sayede ülkemizin her şehrine oto yollara yapılabilir. Her şehrimiz birbirine oto yollar ile bağlana bilir.

Eğer hala ödeme garantisi verilmiş rakamı tutturamıyorsak ve bize tamamlanması gereken ödeme kalırsa, en azından herkes faydalandı, kalanı miktarı ödedik demek adalet yönünden daha uygun olur.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar
ENGLISH
Pass-to-fee guarantee is given for newly built highways and bridges built in our country.

Since the tolls of these highways are very expensive, many people do not use these roads.

Only people with good financial situation can use these highways and bridges.

Since there is not enough car passage on toll highways, all citizens of our country pay the guaranteed fee from their pockets.

These highways are necessary for us. So, it should be made available to everyone by making the tolls very cheap.

If we give a toll guarantee to private companies that operate. It is the right of our country to determine the tolls price.

For this reason, our country has the right to intervene in the tolls price.

If the highways and bridges are cheap enough for all our citizens to pay, it may not be up to us to pay the guarantee due to intensive vehicle crossings.

If we give guarantee, the Turkish Nation determines the price.

If the tax burden is not imposed on us, the number of highways will increase rapidly.

With build and operate, highways that will cover our entire country are built at the same time by many companies.

In this way, it can be made to every city of our country on highways. Each city can be connected to each other by highways.

If we are still unable to match the amount guaranteed to be paid and we have the remaining payment to be completed, it would be more appropriate to say that at least everyone benefited and we paid the remaining amount.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.