EVRENDE DÜNYANIN VE İNSANLARIN İKİZİ VAR / The Earth and All Humans Have Twins in the Universe

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah kitapta bizlere bilmediklerimizi öğretiyor. Kuran, Evren içinde Dünyanın ve insanların ikizi olduğunu bildiriyor. Dünyanın kurulduğu günden bugüne. Adem ve Havva’nın yaşadığı günden bugüne kadar. Her kim yaşadı ise aynı kişiler orada da yaşadı. Her kim bu dünyada ne yaptı ise ikizi de aynısını diğer dünyada yaptı. Hem de aynı saniye ve aynı anda. İki Dünyada da yaşananlar aynı oldu.

Allah, Kıyamet sonrası ahiretteki tartı gününde yaşanacak olan gelecekteki bazı anlara bakıp
bize bildiriyor. Bunun sebebi tedbirli olmamız içindir. Tedbirli olmamız ve hatalara düşemememiz içindir. Bu gelecek haberlerinden Dünyanın ikizi olduğunu ve orada tarihteki hepimizin tarihteki aynı zamanda orada ikizinin yaşadığını öğreniyoruz.

Bizlerin ve Dünyanın ikizinin olmasının sebebi şudur:
Allah kitapta bize ahiretteki adalet gününde cehenneme gitmeye hak eden insanların söyleyeceklerini bildiriyor. Onlar diyecekler ki: Allahım bizi tekrar dünyaya yolla, bizi tekrar sınava tut. Bizler doğru olanı yapacağız.
Allah da diyecek ki: Size yeterli zaman verildi. Bir daha dünyaya geri dönecek olsanız. Sizler tekrar aynısını yaparsınız.

İnsanlar adalet gününde dünyadaki bedeninin aynısı ile Allah’ın huzurundadır. İnsanın tekrar yaratılırken iki dünyadaki bedenine bulunan iki ruh birleştirilmiş. İnsan tek beden içinde tek ruh olarak yeniden yaratılmıştır.

Allah insanların her iki dünyada aynı olduklarını ispatlar. İnsanların her iki dünyada da aynı hareket, söz ve davranışları yaptıklarını ispatlar. Böylece insanlar adalet günü tekrar dünya sınavına geri gönderilecek olsa da, herkesin tekrar aynı geri geleceğini ispatlar.

Allah o kadar çok büyüktür ki her şeyi düşünmüş, eksik bırakmamıştır.

İŞTE AYETLER:

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

81/ Tekvir
7. Ruhlar eşleştirildiğinde.

55/ Rahman
17. Hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir;

2/ Bakara
167. Uyanlar da şöyle demektedir: “Ah bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da onlar bizden kaçtıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık! İşte böyle Allah, onlara bütün yaptıklarını üzerlerine çökmüş, pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onlar, ateşten çıkacak değillerdir.

7/ Araf
53. Onlar, bakalım sonu nereye varacak diye ancak onun tehditlerinin gerçekleşmesini bekliyorlar. Onun tehditlerinin geleceği gün önceden onu unutmuş olanlar: “Muhakkak ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlermiş. Bak şimdi bizim şefaatçılardan hiçbiri var mı ki, bize şefaat etsinler? Veya geri döndürülsek de yaptığımız işlerden başkasını yapsak?” diyecekler. Doğrusu onlar, kendilerine yazık ettiler ve uydurup güvendikleri şeyler yanlarından kaybolup gitmiş olacaktır.

39/ Zümer
53. De ki: “Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”
54. Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azap gelmeden önce tevbe ile Rabbınıza yönelin ve O’na halis müslümanlık yapın! Sonra kurtulamazsınız.
55. Haberiniz olmadan ansızın başınıza azap gelmeden önce samimi müslüman olun da, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ve uygulayın!
56. Bir kimsenin: “Eyvah, Allah’ın huzurunda yaptığım kusurlardan dolayı vay bana! Doğrusu ben, alay ederlendendim. ” diyeceği,
57. yahut: “Allah, bana yolunu gösterseydi, kesinlikle ben takva sahiplerinden olurdum.”
58. ya da azabı gördüğü zaman: “Bana bir daha geri dönüş (imkanı) olsaydı da güzel davrananlardan olsaydım!” diyeceği gün.

35/ Fatr
37. Ve onlar orada şöyle feryad ederler: “Ey Rabbimiz, bizleri çıkar da yaptıklarımızdan başka yararlı bir iş yapalım. (Onlara) : “Ya size orada düşünecek olanın düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Peygamber de geldi. O halde tadın; çünkü zalimleri kurtaracak yoktur!” (denilecektir.)
38. Şüphe yok ki, Allah, göklerin ve yerin sırrını bilendir. Kesinlikle O, sinelerin özünü bilir.

6/ Enam
27. Ateşin başında durdurulduklarında: “Ah! Ne olurdu geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmeyip, mü’minlerden olsaydık!” dediklerini bir görsen!
28. Hayır, daha önce gizleyip durdukları karşılarına çıktı da ondan. Geri çevrilselerdi yine o yasaklandıkları fenalığa mutlaka döneceklerdi. Şüphesiz onlar yine yalancıdırlar.
29. Yine dönüp: “Hayat sadece dünya hayatımızdan ibaret; biz bir daha dirilecek değiliz.” diyeceklerdi.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

God teaches us what we do not know in the book. The Quran states that the Earth and humans are twin in the Universe. Since the day the world was founded. From the day Adam and Eve lived until today. Whoever lived, the same people also lived there. Whoever did what in this world did the same in the other world. In the same second and at the same time. What happened in both Worlds was the same.

Allah looks at some future moments that will occur on the day of the justice the hereafter,
informs us. This is because we should cautious. It is for this. We should be cautious and do not to mistakes. We learn from these future news that the Earth is twin and that all of us in history lived there at the same time in history.

The reason why we and the Earth are twin is this:
Allah reveals in the book what people who deserve to go to Hell will say on the day of justice in the hereafter. They will say: God send us back to the world, take us to the test again. We will do the right thing.
Allah will also say: You have been given enough time. If you ever come back to earth. You guys do will the same again.

People are in the presence of God with the same body in the world on the day of justice. As man was being recreated, the two souls in his body in the two worlds were combined. Man has been recreated as one soul in one body.

God proves that humans are the same in both worlds. It proves that people do the same actions, words and deeds in both worlds. So it proves that even though people will be sent back to the world test on the day of justice, everyone will come back the same.

Allah is so great that he thought of everything and did not leave it incomplete.

VERSE HERE:

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

81/ Tekvir
7.When souls are paired

55/ Rahman
17. God is the Lord of the two east and the Lord of the two west.

2/ Bakara
167. Those who wake up say: “Oh, if there were a return to the world for us, if we were away from them as they was fled from us! Allah will show them all that they have done in regret. They will not going to go to out side from the fire.

7/ Araf
53. They are only waiting for his threats to come true, to see where it will end. Those who forgot about him the day before his threats will come: “Surely, the prophets of our Lord have brought the truth to us. Look, are there any of our intercessors now that they can intercede with us? Or if we are returned and do something other than what we did?” they will say. Indeed, they have pityed themselves, and what they invented and trusted will vanish from them.

39/ Zümer
53. Say: “O my transgressors servants against themselves, do not despair of the mercy of Allah! For Allah forgives all sins. Verily, He is very forgiving, very merciful.”
54. Do not give up hope for him, but turn to your Lord with repentance and be a true Muslim to Him before torment comes to you! Then you can’t get rid of it.
55. Become a sincere Muslim before you suddenly suffer torment without your knowledge, but follow and practice the best of what was sent down to you from your Lord!
56. When a person will say: “Woe to me for my faults in the presence of God! Indeed, I was mocked.”
57. Or: “If Allah showed me his way, I would definitely be one of the people of taqwa.”
58. Or when he saw the torment: “If there was a chance to return to me again, if I were one of those who treated me nicely!” the day he will say.

35/ Fatr
37. And there they cry out, “O our Lord. Take us out. Let us do something useful other than what we did. Have we not given you a life long enough for those who think there to think? The Prophet also came to you. So taste; because there is no one to save the wrongdoers! “(it will be said.)
38. There is no doubt that Allah is the One Who knows the secret of the heavens and the earth. Absolutely, He knows the essence of the hearts.

6/ Enam
27. When they were stopped by the fire: “Oh! What would happen if we were turned back. Let us not deny the verses of our Lord and be among the believers!” see what they say!
28. No. They found what they had hidden before. If they had come back from him, they would definitely return to that banned evil again. Surely, they are liars again.
29. Turned again: “Life consists only of our worldly life; we will not be resurrected again.” they would say.

Best Wish
Hakan Coşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir