İNSANA VE ÜLKELERE İHANET ETMEYİZ, ETTİRMEYİZ. /// We Don’t Betray People, Countries, We Don’t Let Anyone.

(Below is the article in English.)

Sevgili Mümin Kardeşlerim

Yerdeki ve gökteki her şey Allah’ın dır. İnsanın kendisine, diğer insanlara, ülkelere ve doğaya yaptığı her ihanet, Allah’a yapılan ihanettir. İnsanın kendi şahsına ve insanlığa yaptığı ihanettir.

Milletimiz ve tüm insanlık, dini, dili, rengi ne olursa olsun kardeşimizdir. Dünya okul gibidir. Her okulun eğitimde en başarılı birinci öğrencisi ve en başarısız öğrencisi var. Öğrenciler arasında en çok doğruyu bilen ve en az doğruyu bilen var. Öğrenciler içinde en az yanlış yapan ve en çok yanlış yapan var.

En başarılı öğrenci de bizim evladımız, en başarısız öğrenci de bizim evladımız. Bizim ebeveyn olarak iç güdümüz ve Allah’a borcumuz, evladımızı sevmek ve evladımıza en doğru ve en güzel yolu öğretmek ve ulaştırmaya çalışmaktır. 

Çağımız bilgi çağıdır. İnsanlar konuşarak anlaşır. Doğru bilgi, yanlış bilgiyi yok eder. İnsanlığın geleceği, iyi ve güzel bilginin, dostluğun, kardeşliğin, sevginin, barışın getireceği dünya hayatında görülmemiş zafer ile çağımızın bir sonraki çağa geçişini yaptıracaktır.

Saygı ve Sevgilerimle 

Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believer Brothers and Sisters

Everything on earth and in the sky belongs to God. Every betrayal of a person to himself, other people, countries and nature is a betrayal of Allah. It is the betrayal of one’s own person and humanity.

Our nation and all humanity are our brothers, regardless of their religion, language and color. The world is like a school. Each school has the most successful first student and the most unsuccessful student in education. Among the students, there is one who knows the most truth and the least one. There are students who do the least wrong and most wrong.

The most successful student is our child, and the worst student is our child. Our instinct as parents and our debt to Allah is to love our child and try to teach and arrive our child to the best and most beautiful way.

Our age is the information age. People agree along by talking. Correct information destroys false information. The future of humanity will make the transition of our age to the next age with an unprecedented victory in the worldly life, which will be brought by good and good knowledge, friendship, brotherhood, love and peace.

Best Wish

Hakan Coşar

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir