ALLAH C.C: KABE ENGELLENEMEZ ! /// God: Kaaba Unblockable

Allah’a inananların Kabe’ye gelmesini engelleyenler, Allah Katında Günahkarlardır.Ve onlara can yakıcı azap yaşattırılacaktır. &
Those who prevent from coming to the Kaaba are sinners in the floor of Allah. And God’ll make a painful punishment for they.

(Below is the article in English.)

2- Bakara

217. Sana haram ay ve onda savaşma hakkında soru yöneltiyorlar. De ki: “Onda savaş, büyük bir günahtır. Allah yolundan engellemek, O’nu inkar etmek, Mescid-i Haram’a gidişi engellemek ve halkını oradan çıkarmak ise, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne ise, adam öldürmekten daha büyük bir kötülüktür. Onlar güçleri yeterse, sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşı sürdürürler, sizden her kim de dininden döner ve kafir olarak ölürse, bunların yaptığı bütün iyi işler dünya ve ahirette boşa gitmiştir ve artık onlar cehennemliktirler, hep orada sonsuza kadar kalacaklardır.

— Ayette Kabe’ye gitmeyi engellemek, Allah katında günahtır deniyor. Günümüzde Kabe’nin etrafı binalar ile çevrilidir. Bu yüzden hac zamanı hacı adaylarının hacca gelmesi sınırlandırılmaktadır. Bu birçok müslümanın hacca gelmesinin engellenmesidir. 2- Bakara suresinin 217. Ayetine göre Kabe’ye gelinmesini engelledikler için Bunu engelleyenlerin tamamı Allah katında günahkarlardır.

Bu hatayı yapanlar. Bir an evvel bu hatayı düzeltmeliler. Günahtan kurtulmalılar. Aksi halde Allah 22. Sure Hac’ın 25 ayetinde Kabe’den alıkoyanlara can yakıcı bir azap vereceğini söylüyor.

22- Hac
25 – Şüphesiz inkâr edenlere, Allah’ın yolundan, yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılınan Mescid-i Haram’dan alıkoyanlara ve orada zulümle yanlış yola saptırmak isteyene can yakıcı bir azab tattırırız.

Saygılarımla
Hakan Coşar

ENGLISH

Those who prevent beleaver humans from coming to the Kaaba are sinners in the floor of Allah. And God’ll make a painful punishment for they.

Quran 2 Bakara
217-
They’re asking you about the haram month and the battle in haram month. Say: “In haram month, war is a great sin. To prevent it from the path of Allah, to deny it, to prevent it from going to the Masjid al-Haram and to remove its people from there. This is a greater sin in the floor of Allah. Chaos is more evil than killing. If they have the force, they will wage war with you to rotate you from your religion. and if any of you who return from their religion and die as infidel, all the good deeds that they have done are wasted in the world and in the Hereafter. And they will go to hell, they will remain there forever.
— in verse. Who is prevent going to Kaaba. In the floor of Allah is a sin. . Today, the Kaaba is surrounded by buildings. That’s why it’s pilgrimage time. all Muslims come to the pilgrimage is limited. many Muslims are prevented from coming to the pilgrimage.
2- The verse 217 of the Surah Al-Baqara: Because they prevented the coming of the Kaaba, all of those who prevented it are sinners in the floor of Allah.

Those who made this mistake. They should fix this error as soon as possible. They must get rid of sin.

Quran 22-Hac
25- 25 – Certainly. to those who disbelieve. In the way of God. if who prevented for go to the Masjid al-Haram who are made equal to all people of the locals and passengers. And in there are those who seek to mislead people with persecution. We’ll make a painful punishment for they.

Best Regards
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir