O GELMEDEN KIYAMET OLMAZ /// No Doomsday Before He Comes

(Below is the article in English.)

O GELMEDEN KIYAMET OLMAZ

Doğa kanunu olan hava veya yeryüzü olaylarından kıyamet vaktini bulmaya çalışılırken mutlaka hata yapılır. İnsanların korku ve panik yaşamalarına sebep olur. Allah nezdinde, bir kimsenin üzülmesine veya korkuya kapılmasına sebep vermek; Asla sevilmez. Doğa olaylarını kıyamet alameti gibi anlatıp insanları korkutmak, korkutan insana ancak günah yazar.

Kuranda Kıyametin yaklaştığının 2 ana haberi vardır.

1. Yaşarken, Allah’ın katına alınan Mesih İsa. Dünyaya geri dönecek. İsa vefat etmeden. Kitap verilenlerden İsa’ya inanmayan hiç kimse kalmayacak.

2. Yerden Dabbe’nin çıkması ve insanlara tam olarak inanmadıklarını söylemesidir.

Bunlar olmadan kıyamet kopmaz!

4/Nisa

156. Yine inkarları ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları

157. ve: “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük.” Demeleri yüzünden. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Onda anlaşmazlığa düşenler bundan dolayı şüphe içindedirler, o hususta tahmin peşinde gitmekten başka hiç bir bilgileri yoktur. Kesin olarak O’nu öldürmediler.

158. Doğrusu Allah, O’nu kendine doğru yükseltti. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.

159. Andolsun, kendilerine kitap verilenlerden ölümünden önce ona iman etmeyecek hiç bir kimse yoktur. Kıyamet gününde de aleyhlerine şahit olacaktır.

27/Neml

82. Söylenen söz başlarına geldiği zaman, onlar için yerden bir dabbe çıkarırız, Elbette o onlara insanların ayetlerimize inanmadıklarını söyler.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

No Doomsday Before He Comes

When trying to find the time of doom from weather or earth events, which are laws of nature, a mistake is made. It causes people to experience fear and panic. To cause a person to be upset or afraid in the sight of Allah; It is never loved. Describing natural events as a sign of doom and frightening people only writes sin on those who scare them.

In the Quran, there are two main news that the Doomsday is approaching.

1. Christ Jesus who was taken to God while he was alive. It will come back to earth. Before Jesus passed away. There will be no one among those who are given the book who does not believe in Jesus.

2. It is the Dabbe coming out of the ground and telling people that they do not fully believe.

Doomsday will not come without them!

4/Nisa

156. Again, their denial and a great slander said to against Mary.

157. And: “We killed Jesus Christ, son of Mary, the prophet of God.” Because of what they said. However, they neither killed nor hung him. But an analogy was made to them. Those who disagree about him are in doubt because of this, they have no knowledge of that matter other than guessing. They certainly did not kill him….

158. The truth. Allah raised Him towards self. Allah is Mighty and Wise.

159. I swear. There is no one among those given the Book who would not believe in him before his death. He will witness against them on the Day of Judgment.

27/Neml

82. When the spoken word happens to them. We take out a dabbe out of the ground for them. Surely he tells them that people do not believe in our signs.

Writer: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir