GÜVENLİK GÜÇLERİNE TATİL KÖYÜ / Holiday Village for the Security Forces

(Below is the article in English.)

Sevgili Yurttaşlarım

Polis, asker ve jandarma içimizde en zor şartlarda çalışanlardır. İnsanlar, Allah’ım bizleri kötülerle sınama der. Onlar, o kişiler ve olaylar ile herkes yerine mücadele etmekteler.

Onların, ailecek ruhsal ve bedensel dinlenmeye herkesten çok ihtiyaçları var. Bu terapi tatilinin maliyeti onlara ödetemeyiz. Ta ki onlar çok yüksek maaş alana kadar. Yeterli maaş aldıklarında istedikleri yere tatile gitmeleri en doğrusudur.

O güne kadar sayılarına yetecek tatil köyünü, biz onlara tahsis etmeliyiz. Yedikleri ve içtiklerinden kar alınamaz. Onlar sadece yedikleri ve içtiklerinin maliyetini ödemeliler.

Biz büyük ülkeyiz. 783.562 km² alan toprağımız var. Tüm vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılaya bilecek kaynaklara sahibiz. Çalışkan milletiz. Plan ve program ile tüm vatandaşlarımızı çok kısa sürede maddi ve manevi refaha ulaştırmamız çok kolay. Allah her zorluğun kolaylığı olduğuna yemin etti. Allah’ın bunun için Kuran’da yemini var. Yok diyen, olamaz diyen Allah’a asi olmuştur. Bilen ile bilmeyen aynı olmaz.

Mersin, Antalya, Fethiye, Bodrum, Çeşme gibi yerlerde 1 er adet tatil köyü olmalı. İstedikleri yere gidebilmeliler. Bulundukları tatil köyünde, bu üç meslek grubunun dostlukları artar. Dertleşirler, konuştukça ferahlarlar. Onlar birbirlerini çok iyi anlarlar. Uzman psikologlar, animatörler gibi onlarla dost olur, sohbete katılırlar. Böylece onları daha iyi anlar, sorunlarına daha iyi yardımcı oluruz.

Tatil yaparlar, mutlu olurlar. Görevlerine geri döndüklerinde, daha verimli olurlar.

Tüm iş yerlerinde önce güvenlik yazar. Bu temel prensiptir. Bundan dolayı öncelik güvenlik güçlerine verilmelidir. Aynı zamanda ve sonrasında tüm devlet çalışanlarınadır. Onlar tüm vatandaşlara hizmet etmekteler. Güler yüzlü, polisler, askerler, jandarmalar, devlet dairesi görevlileri hepimizi daha mutlu eder.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Citizens

Police, military and gendarmerie are among us working under the most difficult conditions. People say, God, do not test us with the wicked. They struggle with those people and events for everyone else.

More than everyone else, they need spiritual and physical rest. And their family too. They shouldn’t pay, the cost of their therapy holiday. Until their salary are paid too high. When they get enough salary, it is best for them to go on vacation wherever they want.

We should allocate enough holiday villages to them until that day. No profit can be taken from what they eat and drink. They should pay for what they eat and drink.

We are a big country. We have 783,562 km² of land. We have the resources to meet all the needs of all our citizens. We are hardworking people. It is very easy for us to bring all our planned and scheduled citizens to material and moral well-being in a very short time. God has sworn for it, every difficulty be easly solve. God oathingx in the Quran for this. He who says no, rebelled against Allah. A person who knows and who does not know is not the same.

There should be 1 holiday village in places such as Mersin, Antalya, Fethiye, Bodrum, Çeşme. They should be able to go wherever they want. The friendships of these three professional groups increase in the holiday village they are in. They get communicate, they feel relieved as they speak. They understand each other very well. Expert psychologists, like animators, become friends with them and participate in the conversation. Thus, we can understand them better and help them with their problems.

They have a holiday, they are happy. When they return to their duties, they become more efficient.

Security writes first in all workplaces. This is the basic principle. Therefore, priority should be given to security forces. It is for all government employees at the same time and after. They serve all citizens. Smiling faces, police officers, soldiers, gendarmes, government officials make us all happier.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.