HER İMANLIYIM DİYENE İNANMAYIN / Do Not Believe Everyone Who Says I Have Faith

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah’ı bildiğini ve inançlı olduğunu söyleyen herkesin imanlı olduğuna asla inanmayın. Bu tavsiyeyi bize Allah veriyor.

Allah’a inandık diyenlerin davranışlarının kitapta yazanlara uygun olup olmadığını mutlaka inceleyin.

Çünkü Allah bizi uyarıyor. İmansız olanlar, inançlıları kandırmak için kendilerinin de imanlı olduklarını söylüyorlar.

Allah kitapta, haram yemeyi, insanların arasını açmayı, adaletsizliği, israfı, zorbalığı, yasakladı. Bunları yapanlar Allah’a inanmıyordur.

Günümüzde bu gibi davranışları yapan insanlar da imanlı olduklarını söylüyorlar. Halbuki Allah kitabında yasaklı olanları yapanlar asla imanlı olamazlar.

Allah, doğruyu görmemiz için aşağıdaki ayetler ile bizleri uyarıyor.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

2. Bakara

8. İnsanların içinde kimi de vardır ki: “Allah’a ve ahiret gününe inandık” derler; halbuki iman etmiş değillerdir.

9. Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sadece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar.

10. Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah hastalıklarını artırmıştır ve yalancılık ettikleri için bunlara pek acı bir azap vardır.

11. Onlara: “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın!” denildiği zaman: “Biz ancak düzelticileriz” derler.

12. Doğrusu bunlar ortalığı karıştıranlardır. Fakat şuurları olmadığından farkında değillerdir.

13. Yine bunlara: “İnsanları inandıkları gibi inanın.” dendiği zaman: “Biz de o budalaların inandıkları gibi mi inanalım?” derler. Doğrusu budala kendileridir, fakat bilmezler.

14. Bir de iman edenlerle karşılaştıklarında: “Biz de inandık” derler. Kendi şeytanları ile başbaşa kaldıklarında: “Emin olun biz sizinle beraberiz, biz ancak alay ediyoruz.” derler.

15. Asıl Allah onlarla alay ediyor ve taşkınlıkları içinde bocalarlarken kendilerini sürükleyip götürüyor.

7/31. Ey Adem oğulları, her mescide gittiğinizde süzünüzü tutunun, yiyin, için; ancak israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez.

5/61. Size geldiklerinde: “Biz inandık.” derler. Oysa yanınıza kafir girmiş kafir çıkmışlardır. Allah ise onların neler sakladıklarını kendilerinden daha iyi bilir.

62. Onlardan birçoğunun, günaha girmek, haksızlık yapmak ve haram yemek için sürat yarışı yaptıklarını görürsün. Yaptıkları ise ne kötü!

Hiç şüphesiz Allah doğruyu söyler.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLİSH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Never believe that everyone who says they know God and has faith is a believer. Allah gives us this advice.

Be sure to examine whether the behavior of those who say we believed in God is in accordance with what is written in the book.

Because Allah warns us. The unbelievers say they are also believers in order to deceive believers.

In the book, Allah forbade eating forbidden, causing discord, injustice, wasting, and tyranny. Those who do these things do not believe in God.

People who do such behavior today also say they are believers. However, those who do what is prohibited in the book of Allah can never be believers.

Allah warns us with the following verses to see the truth.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

2. Bakara

8. There are some among the people who say: “We believe in Allah and the Last Day”; However, they did not believe.

9. They try to deceive Allah and believers. However, they just deceive themselves and do not realize.

10. There is a disease in their hearts. Allah has increased their sickness, and there is a painful torment for them because they lied.

11. When to them: “Do not corrupt the earth!”, they was said: “We are only correctors” they say.

12. Indeed, these people are the ones who mess. But they are not aware of their lack of consciousness.

13. Again these: “Believe people as they believe.” When it is said: “Shall we believe as those fools believe?” they say. Indeed the fools are themselves, but they do not know.

14. And when they meet believers, they say: “We also believed.” When they are alone with their demons: “Be sure we are with you, we only mock.” they say.

15. God mocks them and drags them away while they falter in their transgression.

7/31. O sons of Adam, keep your word every time you go to the mosque. Eat, drink; but do not waste, for God does not love those who waste.

5/61. When they come to you: “We believed.” they said. However, they came to you as unbelievers and came out as unbelievers. God knows better than they do what they hide.

62. You will see that many of them race fast in order to commit sins, to commit injustice and to eat haram. What a bad thing they did!

There is no doubt that Allah tells the truth.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.