SABAH NAMAZI İÇİN KIŞ SAATİ UYGULANMALIDIR / Winter Time Should Be Used For Morning Prayer

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Kuran emri sabah namazı vakti gece ufukta güneş ışığının ilk ve en az görüldüğü vakittir. Ufukta güneş ışığı teğet görünmelidir.

Kış saati uygulaması kullanmayan ülkemizde sabah ezanı kış aylarında 07:15 gibi saatlere denk gelmektedir. Sabah 7 saati civarları her çalışanın ortalama işlerine giderken yolda geçirdiği saatlerdir.

Ezan saati yolda olanlar güneş ufukta ilk gözüktüğü anda veya öncesinde yolda oluyorlar demektir. Bu da herkesin gece uyku vakti uyumak yerine ayakta olduklarını gösterir. Bazıları hazırlıklarını 1- 1,5 – saate tamamlasa, ortalama 1 saatte iş yerine veya okuluna ulaşsa. Toplamda 2,5 saat karanlıkta olacaktır.

Halbuki sabah ezanı saati kalmış olsa insanlar. 1 saat kahvaltı ve hazırlık zamanı, gün aydınlanırken yolculuk ederler. Gün aydınlandığında tam dinç halde, işlerinin ve derslerinin başında olurlar.

Sabah ezanı hayatın uyanma vaktidir. Biz ise vaktinden önce uyanıyoruz. Bu iyi değil. Sabah, gündüz, öğle, ikindi, akşam, gece, farklı özelliklere sahip saatlerdir.

Gece saati uyurken. Dünyanın diğer tarafında kalan güneşin çekim alanına ve dünyanın çekim alanına maruz kalırız. Bu sebepten. Bu saatlar de en derin uyku saatleridir. En sağlıklı uyku budur. Kış saati uygulamasına geçmezsek, en değerli uykudan eksik kalırız. Hiç kimsenin bu nimetini elinden alma hakkımız yoktur.

Allah, sabah namazının şahitlerinin olduğunu söyledi. İnsanlar sabah namazı saati mecburen işyeri yolunda olur ise insanların sabah namazını yerine getirme hakkı elinden alınmış olur. Allah’ın bahsettiği şahitler bu olaya şahittir. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Kış saati uygulanmalıdır.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

The order of the Qur’an is the time of the morning prayer when the first and least sunlight is seen on the horizon at night. Sunlight should appear tangential to the horizon.

In our country, which does not use winter time, the morning call to prayer corresponds to 07:15 in the winter. Around 7 in the morning are the hours each employee spends on the way to their average job.

Those whose azan hour is on the road means that they are on their way when the sun first appears on the horizon. This shows that everyone is up at night instead of sleeping at bedtime. If some people complete their preparations in 1 – 1.5 – hours, on average, they reach the workplace or school in 1 hour. It will be in the dark for 2.5 hours in total.

Whereas if the morning call to prayer was wake up, people. 1 hour breakfast and preparation time, they travel as the day gets bright. When the day brightens, they are at the beginning of their work and lessons in full vigor.

Morning call to prayer is the waking time of life. We wake up ahead of time. This is not good. Morning, day, noon, afternoon, evening, night are hours with different characteristics.

While sleeping at night. We are exposed to the gravitational field of the sun on the other side of the earth and the gravitational field of the earth. Because of that. These hours are also the hours of deepest sleep. This is the healthiest sleep. If we do not switch to winter time, we will be missing the most precious sleep. We have no right to take away this blessing from anyone.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir