RIZKIN ARTMASININ ALTIN KURALI /// Golden Rule Of Increase Abundance

(Below is the article in English.)

Herkes rızkının artmasını ister. Peki rızkın artmasının en önemli kuralı nedir?

Paramızın ve nimetlerimizin artması için; elimize geçen her gelen yeni paranın belli yüzdesini ihtiyaçlarımıza harcamalıyız, belli yüzdesini gelecek için ayırmalıyız, belli yüzdesini ihtiyaç sahibi akraba ve zorda kalmışlara vermeliyiz.

Allah her şeyi bilgi ile ve hesapla yapar.
Elimize geçen her nimet, hesap yapıldıktan sonra verilir.

Bizim çalışarak kazandığımız parayı, aslında bizlere veren Allah’tır.
Allah, parayı ve tüm nimetleri bize melekleri ile ulaştırır.

Allah’ın haberi ve izni olmadan hiç bir şey olmaz; Olamaz.

Çalışmalarımız veya başka sebepten bize verilen para ve nimetler; bize sebeplerle verilir. Bu sebepler bizim yaşamamız, beslenmemiz, giyinmemiz, barınmamız, geleceğe ayırmamız, ailemiz, akrabalarımız ve ihtiyaç sahiplerinin, ihtiyaçları düşünülür hesaplanır sonra verilir.

Sonra bizim yapacaklarımız kontrol edilir. Biz, bize verilenleri ne kadar verilme amacına yakın doğrulukta değerlendire bilirsek. Doğru yaptığımız ölçüde para ve nimetlerimiz artar. Yanlış yaptığımız ölçüde para ve nimetlerimiz azalır.

Örnek: Babamız bizi ve etrafımızda yardıma ihtiyacı olanları gördü, İhtiyaçlarımızı hepsini hesap etti ve bu ihtiyaçları karşılamamız için bize 100 para verdi. 70 ihtiyaçlarımız için, 20 biriktirmemiz için, 10 zor durumdaki akrabalarımız ve çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için.

Babamızın harçlığını verme amacına uygun biz harcarsak. Babamız bize daha çok harçlık verir. Harçlığı yanlış harcarsak, babamız bizim hatamızı desteklemez ve bizim harçlığımızı azaltır.

Yaratılış kanunu böyledir. Doğru hareketler desteklenir. Yanlış hareketler desteklenmez. Doğru her zaman arttırılmaya çalışılır. Yanlış her zaman azaltılmaya çalışılır. Doğru yapmak nimetleri arttırır. Yanlış yapmak nimetleri azaltır.

Bizler, bize verilen nimetler az da olsa veya çok da olsa en iyi ölçüler ile değerlendirmeyi başarma sınavındayız.

Allah ölçü için dedi ki, dağıtıcağımız kısım ihtiyacınızın fazlasını verin.

YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

Everyone wants to increase their sustenance. So what is the most important rule of increasing sustenance?

How To Earn Money? Rule 1.

In order to increase our money and blessings; We must spend a certain percentage of every new money we receive on our needs, allocate a certain percentage for the future, and give a certain percentage to relatives and those in need.

Allah does everything with knowledge and calculation.

It is Allah who actually gives us the money we earn by working.
Allah brings money and all blessings to us with his angels.

Nothing happens without the knowledge and permission of Allah; It can’t be.

Money and blessings given to us for our work or other reason; given to us for reasons. These reasons are for us to live, feed, dress, shelter, allocate for the future, the needs of our family, relatives and the needy are considered and then given.

Then what we will do is checked. If we can evaluate what is given to us with an accuracy close to the purpose of giving. Our money and blessings increase as we do it right. The more we do wrong, the less our money and blessings.

Example: Our father saw us and those around us who needed help, calculated all of our needs and gave us 100 money to meet these needs. 70 for our needs, 20 for saving, 10 for our relatives in distress and for those in need around us.

If we spend it in accordance with the purpose of our father’s pocket money. Our father gives us more pocket money. If we spend the pocket money wrong, our father does not support our fault and reduces our pocket money.

Such is the law of creation. Correct movements are supported. Wrong movements are not supported. Correct is always tried to be increased. The wrong is always tried to be reduced. Doing right increases blessings. Doing wrong reduces the blessings.

We are in the test of being able to evaluate the blessings given to us with the best measures, whether it is a little or a lot.

God said for the measure, give the part we will distribute more than you need.

WRITER: HAKAN COŞARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.