CENNETTE HURİLER KADIN MI MELEK Mİ /// Is Huri an angel or women

(Below is the article in English.)

Bizler Cennette Huriler olacağını biliyoruz. Peki Huri nedir? Melek midir, insan mıdır, kadın mıdır?

Melekler dişi değildir. Meleklerin cinsiyeti yoktur. Allah meleklere dişi diyenlerin iftira attıklarını söylüyor. Allah, Bu iftirayı atanları meleklerin yaratılmasını şahit tutmadığını açıklıyor.

Aşağıdaki ayetlerde bize huriler verileceği söyleniyor. Huriler melektirler. Meleklerin cinsiyeti olmadığı için huriler dişi değildir.

Eğer her kim hurilere dişi derse, biliniz ki Kuran ayetleriyle net açıklanmıştır. Onlar Allah’a ve meleklere iftira atıyorlardır.
Allah iftiracıları sevmez. Allah iftirayı engellemek için iftiraya cezai müeyyide koymaktadır.

Allah bizlere, Dünyada yardımcı olması için farklı isimlerde ve güzellikte çok çeşitli hayvan yardımcılar verdi. Allah bize ahirette huri adında meleklerden yardımcılar vereceğini müjdeliyor. Bu yardımcıların görüntüsünün çok güzel olacağı bildiriliyor.

37. Saffat
149. Şimdi sor o seninkilere: “Kızlar Rabbine, oğullar onlara öyle mi?

150. Yoksa Biz melekleri dişi yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış?”

151. Ha!.. Onlar şüphesiz uydurdukları iftiralardan dolayı.

44. Duhan
54. İşte böyle. Ve onları güzel gözlü hurilerle eşleştirdik

52. Tur
20. . Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak. Biz, onları temiz, “güzel bakışlı” hurilerle eşleştirmişizdir.

55.Rahman
72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.

56. Vakia
23. Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır.

52. Tur
23. Orada, boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.
24. Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi çok güzel yardımcılar etraflarında dönüp dolaşırlar.

YAZAN: HAKAN COŞAR
ENGLISH

We know that there will be Huris in Paradise. So what is Huri? Is it an angel, a human or a woman?

A HURI IS AN ANGEL AND NO GENDER.

Angels are not female. Angels have no gender. Allah said that the words of those who call angels female are slander. Allah explains that those who say this slander do not witness the creation of angels.

It is said in the following verses that we will be given Huri. The Huris are angels. Huris are not female since angels have no gender.

If whoever say the huri is female. Know that it is clearly explained in the verses of the Qur’an. They slander Allah and the angels.

Allah does not like slanderers. Allah imposes criminal sanctions on slander to prevent slander.

Allah has given us a wide variety of animal helpers of different names and beauty to assist in the world. Allah announces that he will give us helpers from angels called huri in the hereafter. It is reported that the appearance of these helpers will be very beautiful.

37. Saffat
149. Now ask him to yours: “Girls to your Lord, sons to them?
150. Or Did We create angels females and they are witnesses? ”
151. Ha! .. They are undoubtedly because of the slander they invented.

44. Duhan
54. That’s it. And match them with beautiful eyed huri

52. Tur
20.. Leaning on rows of seats. We paired them with clean, “beautiful-eyed” huri.

55.Rahman
72.They are huri in tents.

56. Vakia
23. For them there are huri with large eyes like hidden pearls.

52. Tur
23. There, they circulate a full goblet that does not make empty words or commit sins.
24. Beautiful helpers, like pearls hidden in their shell, who have been given their services, whirl around them.

WRITER: HAKAN COŞAR
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir