ÜLKENİN HALİ SEÇMENLERİN ESERİ DEĞİL Mİ /// Is the Status of Country voters’s artwork

(Below is the article in English.)

Hepimiz ülkemizin ve ulusumuzun barış ve refah içinde, en ileri medeniyet düzeyinde olmasını istiyoruz. Bunları başarmanın formülü şudur:

Bir ülke yöneticilerin eseridir. Yöneticiler seçmenlerin eseridir. Esasen ülkeler seçmenlerin dolayısıyla yöneticilerin eseridir.

Bir ülkede mutluluk ve refah var ise o ülkenin seçmenleri ve yöneticileri başarılıdır.

Bir ülkede mutluluk ve refah yok ise o ülkenin seçmenleri ve yöneticileri başarısızdır.

Bir ülkede yaşayanların bir kısmı mutlu ve refah, diğer bir kısmı mutsuz ve yoksul ise, Şeytan o ülkenin insanlarına Allah’ı ve kardeşlik duygusunu ve kardeşlik görevlerini unutturmuştur.

Türk milleti, Allah’a, Kuran’a ve tüm peygamberlere tam inanmaktadır.
Türk milleti, gelenek görenek, örf ve adetleriyle tüm insanlığa örnek olacak güzel değerlere sahiptir.

Nasıl ki: Türkiye’nin ve Dünya’nın dev firmaları, başarılı ve en önde olmak için yöneticilerini çok iyi seçmek zorundadır.

Öyle ki: Bir ülkenin fertleri de ülkelerinin başarısı ve kendilerinin yaşam kalitesi için yöneticilerini çok iyi seçmek zorundadır.

NETİCE: Başarılı hayat, refah içinde yaşam, mutluluk, barış; o ülkenin yöneticilerini seçen seçmenlerinin eseridir.

YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

GOOD VOTERS CHOOSE GOOD MANAGERS

We all want our country and nation to be in peace and prosperity, at the most advanced level of civilization. The formula for achieving them is:

A country is the work of rulers. Administrators are the work of the voters. Essentially, countries are the work of the rulers, therefore the voters.

If there is happiness and prosperity in a country, the voters and administrators of that country are successful.

If there is no happiness and prosperity in a country, the voters and administrators of that country are unsuccessful.

If some of the people living in a country are happy and prosperous, while others are unhappy and poor, Satan made the people of that country forget about Allah and their sense of brotherhood and their brotherhood.

The Turkish nation fully believes in God, the Qur’an and all the prophets.
The Turkish nation has beautiful values that will set an example for all humanity with its traditions, customs and traditions.

How: Turkey’s and the world’s giant firms, and successful manager has to select very good to be at the forefront.

So: Individuals of a country have to choose their managers very well for the success of their country and their quality of life.

RESULT: Successful life, life in prosperity, happiness, peace; it is the work of the voters who elected the rulers of that country.

WRITER: HAKAN COŞARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.