ONA SİHİRBAZ YALANCI DELİ DEDİLER /// They said; he is wizard, liar, crazy.

(Below is the article in English.)

İnançlı herkes Allah’ın elçisini tanımak ister. Bu istek gerçek olsa ne olurdu?

4/38 Sad
İçlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da kafirler: “Bu bir sihirbaz, yaman bir yalancı” dediler.

İŞTE GERÇEK:

Peygambere uymamak Allah’a karşı gelmektir.
Allah’a ve elçisine inanmayan, çağrıya uymayan kafirdir.

İnançsızlar, Allah elçi yolladığında şaşırırlar; peygamberi sihirbazlık ve yetenekli yalancı olmak ile suçlama gafletine düşerler.

Her devirdeki inançsızlar, her devirde gelen peygamberlere aynı suçlamada bulundu.

52/51 Zariyat
Aynen bunlar gibi, bunlardan öncekiler de, kendilerine gelen resullere, “Sihirbazdır veya deli.” den başka bir şey demediler.

ÇOK ÜZÜCÜ:

Bugün inandığımız ve saygı duyduğumuz peygamberlerin tamamı. Kendi yaşadıkları devirde, deli olmakla itham edildiler.

ALLAH’IM BİLMEDEN HATA YAPARSAK BİZLERİ AFFET.

YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

Every believer wants to meet the messenger of God. What would happen if this request was came true?

38 Sad
4. The disbelievers were astonished that a warning prophet had come to them from among them: they said: “This is a magician, a fierce liar.”

HERE IS THE FACT:

Disobeying the prophet means opposing Allah.
It is an unbeliever who does not believe in Allah and His messenger and does not obey the call.

Unbelievers are surprised when Allah sends an apostle and they fall into the heedlessness of accusing the prophet of being a magician and a skilled liar.

In every age, unbelievers made the same accusation against the prophets of all ages.

51 Zariyat
52. Just like these, those before them said to the rasul who came to them, “They are magicians or crazy.” They said nothing but.”

IT IS VERY SAD.

All of the prophets we believe in and respect today. In their own time, they were accused of being mad.

MY GOD, IF WE MAKE ERRORS WITHOUT KNOWING, FORGIVE US

WRITER: HAKAN COŞARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir