İLAH YERİNE KONULANLAR /// They are placed them in the place of Lord.

(Below is the article in English.)

Sayın Mümin Kardeşlerim

Allah, ondan başka yardım istenilenlerin ilah yerine konulduğunu söylüyor.

“Allah’tan başka, ilâh olduğunu sandığınız şeyleri çağırın, size yardım etsinler. Onlar, ne sizden sıkıntıyı kaldırabilirler, ne de değiştirebilirler.”

Onların hiçbir sıkıntıyı kaldıramayacağını, hayatınızda hiçbir değişiklik yapmaya güçleri yetmeyeceğini belirtiyor.

“Onların yalvardıkları da, Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar.”

Denildiğinde; bu yardım istenenlerin insan olduğu açıktır. Cansız put olsaydı, Allah’a yakın olmak için vesile arayamazlardı.

Demekki din alimlerinden, din büyüklerinden, şeyhlerden yardım asla istenmemelidir, yardım sadece Allah’dan istenmelidir. Din alimlerinden istemek tamamen şirk olmaktadır, onları ilah yerine koymaktır Allah’ın deyimiyle. Din alimlerinden sadece bilgi danışılması doğru olandır.

17- İsra
56 – De ki: “Allah’tan başka, ilâh olduğunu sandığınız şeyleri çağırın, size yardım etsinler. Onlar, ne sizden sıkıntıyı kaldırabilirler, ne de değiştirebilirler.

57 – Onların yalvardıkları da, Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar. Ve O’nun merhametini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

English

Dear Believer Brothers and Sisters

God says. Who want help from their other than God. That are placed them in the place of Lord.

God says that. they cannot handle any hardship, and that they cannot afford to make any changes in your life.

it is clear that those who seek help from human. If there was a lifeless idol, they would not seek to be near Allah. Therefore, help from religious scholars, religious elders, sheikhs should never be asked.

help should be want only from God.
if you the demand want from the religious scholars is completely false. This is replace them with the role of God.
It is only the right to consult information from religious scholars.

17 – The Isra
56- You try to call in what you think is a God other than Allah. let them help you. They can’t take the trouble away from you. nor can they change.

57- If they are whom was begged. They seek ways to be closer to their Lord too. And they hope for God’s mercy, and fear his punishment. Because the punishment of your Lord is terrible.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir