ALLAH C.C: KURAN ŞİİR GİBİ OKUNMASIN /// God: Don’t read the Quran like a poem

Allah, Kuran’ın Şiir gibi Makamla Okunmamasını Söylüyor. & God is tells us to don’t read the Quran like a poem.
(Below is the article in English.)

Allah, Yasin suresinde Kuran’ın şiir yerine konulmamasını söylüyor. Sözlerinin şiir gibi okunmasının Allah’a yakışmayacağını ve yaraşmayacağını bildiriyor. Bu da Kuran’ın şiir gibi okunmaması veya söylenmemesi inananlar için Allah’ın emridir demek oluyor. Allah ayetlerinin öğüt olduğunu söylediğine göre ayetlerinin öğüt gibi okunması Allah’ın ayetidir yerine getirilmelidir.

36- Yasin
69 – Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da… O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur’ân’dır.

Saygılarımla: Hakan Coşar

ENGLISH

God is tells us to don’t read the Quran like a poem.

36- Yasin
69- We have not taught him poetry, this is inappropriate for god. Quran is just an advice. And an very manifest Quran.

God says that the Qur’an should not be put into the instead of poetry. He says that reading his words like poems will not inappropriate for Allah. This means that the Quran should not read or say like poetry. God said that his verses are the advice. God’s command is to read and say verses. In the tone of voice as when you say advice.

Writer: Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir