DİNDE GRUPLAŞMAK İSTENMİYOR /// Not Wanted To Group In Religion

 

Dinimizde parça parça ve grup grup olmamak zorundayız. &
We must not divided their religion into parts and became sects.

(Below is the article in English.)

3- Al-i İmran
103 – Hep birlikte Allah’ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.

104 – İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.

105 – Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.

( Allah’a inananlar. Müslümanlar asla parçalara ayrılmayın diyor Allah.)

6- Enam

159 – Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır, sonra (Allah) onlara yaptıklarını haber verecektir.

( Allah dinimizde bölüm veya grup grup olunmasını yasaklıyor, peygamberimize grup olanlar ile hiçbir alakan yoktur diyor. İslama inananlar Allah’ın emri üzerine mutlaka hiç bir gruba dahil olmadan sadece İslama inanmış müslüman olmalıdır.)

9- Tevbe

107 – Bir de müslümanlara zarar vermek, kâfirlik etmek ve müslümanların arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü’ne karşı savaş açmış olanı beklemek için mescid yapanlar var. “İyilikten başka bir maksadımız yoktu.” diye yemin de edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir.

( Allah bazı insanların kötü niyetli cami yaptıklarına şahitlik yapıyor. Fakat onların biz iyilik olsun dediklerini, onlara inanılmamasını söylüyor.)

42- Şura

13 – Allah dinden Nuh’a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir kanun yaptı ve (Ey Muhammed!) sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye buyurduğumuzu da şeriat kıldı. Şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin şey, müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

14 – Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra, ancak aralarındaki, çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra Kitab’a vâris kılınan kitap ehli de Kur’ân hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

( Allah’ın dinini doğru yerine getirin. Dinde asla ayrılığa düşmeyin diyor Allah.)????English

We must not divided their religion into parts and became sects.

3- The Family Of Imran
103- And hold very tight, all together, God’s rope and be not disunited. And remember the favor of Allah on you when you were enemies, then He united your hearts so by His favor you became brethren; and you were on the brink of a pit of fire, then He saved you from it, thus does Allah make clear to you His communications that you may follow the right way. For you to be on the right path

104- And from among you there should be a party who invite to true and good. Who is command the right and forbid the wrong, they will reached salvation.

105- Be not like those who are divided amongst themselves and fall into disputations after receiving Clear Signs: For them is a dreadful penalty.

6- The Cattle
159- Surely they who divided their religion into parts and became sects, you have no concern with them. their, affair is left to God, then He will inform them of what they did.

( We must not divided their religion into parts and became sects.)

9- Repentance
107- And there are those who put up a mosque by way of mischief and infidelity – for disunite the Believers – and in preparation for one who warred against God and Prophet aforetime. They will indeed swear that their intention is good; but Allah doth declare that they are certainly liars.

42- The Counsel
13- God. from religion. he was made law for you as that which thing he advice to Noah. the which we have sent by revelation to you and that which we advice to Abraham, Moses, and Jesus We was made sharia. Namely, That should remain correct in religion, and make no divisions therein.
To those who worship other things than God, it was difficult for them is the to which thou callest them. God chooses to Himself those whom he want, and transmit of the right way to himself those who turn him.

14- And they became divided only after Knowledge reached them, they being envy to one another. Had it not been for a word that went forth before from thy God, to a postponement of punishment appointed, the be judgment would have been settled between them. But truly book master have inherited the book after, them are in uncertainly and doubt concerning Quran.

 

Yazar- Writer: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir