DİNDE ZORLAMA YOKTUR YASAKTIR /// There is no coercion in religion.

(Below is the article in English.)

2- BAKARA SURESİ
256. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan kesin olarak ayrılmıştır. Artık her kim Tağut’a küfredip Allah’a iman ederse, işte o, en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah, işitir, bilir.
257. Allah, iman edenlerin velisidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnanmayanların dostları ise Tağut’tur, onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir, hep orada kalacaklardır.

AÇIKLAMA: 256. Ayette: Allah tüm kullarına emir verdi. Hiçkimse, hiçkimseyi kendi inandığı dine indandımak için zorlamasın.

109- KAFİRUN
1. De ki: “Ey nankör kâfirler!
2. Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize.
3. Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.
4. Kul değilim sizin taptığınıza,
5. Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.
6. Sizin dininiz size, benim dinim bana!”

AÇIKLAMA: 6. Ayette: Allah tüm inananlarına emir verdi:
Allah’a inananlar, Allah’a inanmayanlara desin: Sizin dininiz size, benim dinim bana!” Demek zorundadır.
İnanmadığı için hiçkimseye zarar verilemez.
Sadece söz söylenebilir.

5/Maide/32- …………………Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…………

Açıklama: Kuran insanlara sadece nefsi müdafaa izni vermiştir. İslama inanalar, kendilerine zarar verecek olana. Aynı ölçüde karşılık verme izni vardır.

YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

2- BAKARA ( QURAN )
256. There is no coercion in religion. Accuracy is strictly separated from perversity. Whoever refuse at Tagut and believes in God. He/she did catched to the strongest handle. Allah hears. He knows.
257. Allah is the guardian of the believers, bringing them from darkness to light. The friends of the unbelievers are Tagut, bringing them from light to dark. Oh they will in hellish, they will always stay there.

EXPLANATION: In verse 256: God has commanded all his servants. Nobody, do not force anyone to believe in own religion.

109- KAFIRUN
Say: “O ungrateful disbelievers!
2. I will not serve, you are serve who
3. You also do not worship what I worship.
4. I do not servant what you adore,
5. And you are not worshipers that I worship.
6. Your religion is for you; My religion is for me! “

EXPLANATION: In verse 6: Allah commanded all believers:
Let those who believe in Allah say to those who do not believe in Allah: Your religion must tell you, my religion to me! “
Nobody musn’t be hurt other body. if any human does not believe.
Only words can be said.

5 / Maide / 32- ………………… Except when it corresponds to a kill or malice on earth. Whoever kills a person is like killing all people. Whoever saves a life will be like saving all people’s lives …………

The Quran only allowed people to defend themselves. Those who believe in Islam. If who will to harm themselves. It is equally permissible to respond.

WRITER: HAKAN COŞARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir