KURAN’IN HALKÇILIĞI /// The Folk Of The Quran

(Below is the article in English.)

Hangi kavimden olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, aynı coğrafyada, aynı menfaatlerde olan insanların, bir anlaşma içinde, bir arada yaşaması, bir milleti meydana getirir.
O milletin artık bir ismi vardır.. O milletin artık kanunları vardır. Ve o milleti meydana getiren kavimlerin, birbirine üstünlük yapmamaları gerekir. Onların hepsi o milletin, halkıdır.
Halkçılık ruhu insanların birbirine yaslanmasını sağlar. Halkın hak ve hukuku eşit olursa bu ruh korunur.. Herkesin uyması gereken kurallar, hukuka geçirilmelidir. Buna medeni kanun denir.
İyi kanunlar iyi bir halk ile yapılır. İyi halk, ahlak kurallarına sahiptir. İyi ahlak için belki Allah inancı şart değildir, ama Allah inançlı biri için ahlak şarttır.

KURAN’DA MEDENİ KANUN

ALLAH DİYOR Kİ: Cinayet işleme, hırsızlık yapma, zina etme, iftira yapma… Bu hususta kadına ve erkeğe ayrı ayrı veya beraber çok ayet var. Bir ayeti yazalım:

60/Mümtehin/12-Ey Peygamber!…….. hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, iftira uydurmayacakları, …………..hususunda sana söz verdiklerinde ve sana uymaya geldiklerinde onların sözlerini kabul et.

Allah der ki: Faizcilik etme.
2/Bakara/275- Kim tefecilik yaparsa, (dirilişde) şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, “Alışveriş de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi hak, faizi haram kılmıştır………

Allah diyor ki: Rüşvet verme, rüşvet alma.
2/Bakara/188- ………. için hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin.

Ana ve babaya ve insana hürmet et.
4/Nisa/36-………………………… Ana babaya, yakın akrabanıza, yetimlere, muhtaçlara, yakın ve uzak komşulara, arkadaşa, yolda kalmışa ve sizinle çalışan hizmetçi ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın. ………………..

Evlilikte tek eşlilik önerir.
Kuran geldiği zaman, kadının toplumda önemi yoktu. Ve erkekler istedikleri kadar kadınla evleniyorlardı. Kuran tek eşliliği önerdi.

33/Ahzap/4- Allah bir adamın göğsünde iki kalb yaratmamıştır……

4/Nisa/129- Eşleriniz arasında adâletle davranmayı ne kadar isteseniz,………………… imkân yok, yapamazsınız, adâletle muâmele edemezsiniz.
4/Nisa/3- şayet, aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız. BİR TANE EŞ ALMALISINIZ VEYA SAHİP OLDUĞUNUZ İLE YETİNMELİSİNİZ. Doğru yoldan sapmamanız için en uygunu budur..

Millet olabilmemiz için halkın adaletini sağlamamız lazımdır. Kuran 1400 sene önceden bize bu yolları bildirmektedir. Biz Allah’ın bizden istediği devrimcilikle, daima ileriye gidip daha iyi sistemler yapmalıyız.

YAZAN: HALE ERALP
———————–THE FOLK OF THE QUR’AN

No matter what peoples, no matter what religion, it is a nation that people in the same geography, in the same interests, live together in an agreement.

That nation now has a name. That nation now has laws. And the tribes that make up that nation should not be superior to each other.All of them are the people of that nation.

The spirit of populism allows people to lean against each other. If the people’s rights and law are equal, this spirit is protected. This is called civil law.

Good laws are made with a good people. Good people have moral rules. Maybe belief in God is not necessary for good morals, but morality is essential for someone with faith.

CIVIL LAW IN THE QUR’AN

ALLAH SAYS: Murder, stealing, adultery, slander … There are many verses for men and women separately or together. Let’s write a verse:

60 / Mümtehin / 12-O Prophet! …….. accept their words when they promise you that they will not steal, commit adultery, kill their children, make slander, ………… ..Accept their words when they promise you and come to obey you.

Allah says: Don’t usury
2 / Baccarat / 275- if whoever make usury, when they are resurrected, they will get up like a devil bump.This is because they say “Shopping is also like interest”. However, Allah has made the right to exchange and the usury unlawful

God says: Don’t take a bribe or don’t give a bribe.
2 / Baccarat / 188- ………. Do not give a bribe to lawman

Allah say : Be merciful for mother and father and people.
4 / Nisa / 36- ………………………… Do good, behave well to the parents, close relatives, orphans, needy, close and distant neighbors, friends, stuck and servants and workers working with you. ……………… ..
Proposes sıngle accompany ın marrıage.
When the Qur’an came, the woman did not matter in society. And men were marrying as many women as they wanted. The Quran suggested monogamy.

33 / Ahzap / 4- Allah did not create two hearts in the chest of a man … …
4 / Nisa / 129- No matter how much you want to act with justice among your spouses ………………… no, you cannot do it, you cannot deal with justice.

4 / Nisa / 3- If you are afraid of injustice among them. YOU SHOULD TAKE A COUPLE OR HAVE TO BE COMPETENT WITH YOUR OWN. This is the best way for you not to deviate from the right way.

In order to be a nation, we have to ensure the justice of the people. The Quran informs us about these ways 1400 years ago. With the revolutionism that God wants from us, we must always go forward and build better systems.

WRITER: HALE ERALPBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.