SİZ HİÇ İKİ GÖRDÜNÜZ MÜ /// Have you ever seen two

(Below is the article in English.)

Bir kölenin bir sahibi var. Bir kölenin ise iki sahibi var.

Bu iki kölenin durumu aynı olur mu?

Bir sahibin her söylediğinde tartışma olmaz. Ne derse yerine gelir.

İki sahip sözde liderlik için çekişmez mi? Birinin söylediğine diğeri bazen karşı durmaz mı? İkiside aynı anda emir verse, hangisinin emri ilk yerine getirilecek çekişmesi olmaz mı?

Siz yeryüzünde hiç yaratan çekişmesi gördünüz mü? Yaratan iki olsa yerden göğe çekişme olmaz mı? Biri yağmur yağsın derken, diğeri güneş açsın demez mi?

Siz gökyüzünde hiç yaratan çekişmesi gördünüz mü? Yaratan iki olsa yıldızlarda, güneşte tartışma konusu olmaz mı?

Siz hiç yaratıcılar arasında çatışma gördünüz mü? Göremezsiniz. Yaratıcı tek dir. O ne derse, o olur.

Saygılarımla
Hakan Coşar

ENGLISH

A slave has an owner. A slave has two owners.

Would these two slaves be the same?

There is no discussion every time an owner says it. He does what he says.

Wouldn’t the two owners fight for the so-called leadership? Doesn’t the other sometimes oppose what someone says? If they both gave orders at the same time, wouldn’t it be the first contention of which one’s order would be fulfilled?

Have you ever seen the conflict that creators on earth? If there were two who created, wouldn’t there be strife from earth? Do one say let it rain, the other says let the sun shine?

Have you ever seen the conflict in the sky that created. If the creator were two, wouldn’t it be a matter of debate in the stars and the sun?

Have you ever seen conflict between creators? You cannot see. The creator is the only one. Whatever only one God says, it happens.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.