“SEN MÜSLÜMAN DEĞİLSİN” BİLE DEMEK YASAKTIR /// It is forbidden to even say “you are not muslim”

(Below is the article in English.)

Sevgili mümin kardeşlerim.

Allah kendisine inanan ve Allah için cihat yaptığını söyleyen hak dostlarının söylediği “O kafirdir, onun katli vaciptir, onun malı müminlere ganimettir” gibi sözlerine aşağıdaki ayet ile cevap veriyor.

94. Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız vakit, iyice anlayın, dinleyin. Size İslam selamı veren kimseye. Dünya hayatının geçici metaına göz dikerek. “Sen mümin değilsin!” demeyin. Allah katında çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz, Allah kerem buyurdu da sizleri iman ile tanıştırdı. Onun için iyice anlayın, dinleyin! Gerçekten Allah, ne yaparsanız haberdardır.

Saygılarımla
Hakan Coşar
ENGLISH

My dear believing brothers and sisters.

Allah answers the words of his true friends who believe in him and say that he is doing jihad for Allah, such as “He is an unbeliever, his murder is wajib, his property is booty for believers” with the following verse.

94.O you who believe! When you step in the way of Allah, understand and listen. To those who greet you with Islam; don’t staring at the temporary interest of the life of this world, “You are not a believer!” do not say. There are many spoils in the sight of Allah. You were like that before, God blessed you and introduced you to faith. So understand, listen! Allah is well aware of whatever you do.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir