EMİR: ONLARI BAĞIŞLAYIN /// Order: Forgive them

(Below is the article in English.)

Sevgili mümin kardeşlerim. Rabbimiz herkesin kendi yaptığına göre ödül veya ceza alacağını bildirir. Kitabında her zaman hataları affedenlerin, affetmeyenlerden daha büyük ödül alacağını öğretir.

Allah’a ve hesap gününe inanmayanları affetmemizi söylüyor. Onlar hataları ile sorumlu olacaklar. Onları affedenler, hem inançlı olmalarının, hemde affedici olmanın ödülünü alacaklar.

Aşağıdaki ayet bize bunun böyle olduğunu öğretiyor.

45. Casiye/ 14

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

İnanlara de ki: “Allah’ın, kendilerini hesaba çekeceği günün geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Her topluma yaptıklarının karşılığı verilecektir.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

My dear believing brothers and sisters. Our Lord states that everyone will receive a reward or punishment according to what they do. In his book God always teaches that those who forgive mistakes will receive greater rewards than those who do not.

It tells us to forgive those who do not believe in God and the day of reckoning. They will be responsible for their mistakes. Those who forgive them will receive the reward of both being faithful and forgiving.

The verse below teaches us that this is so.

45. Casiye / 14

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

Say to the believers: “Forgive those who do not expect the day will come when Allah will hold responsible day them. Every society will be rewarded for what they do.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.