CENNETTE CİNSELLİK YOKTUR /// There is no sexuality in heaven

(Below is the article in English.)

Sevgili mümin kardeşlerim.
Adem ve Havva Cennetteyken, şeytanın vesvesesine uyup yasak ağaçtan yemiş ve sonrasında ayıp yerleri ortaya çıkmıştır. Yasak ağaçtan yemeden önce ayıp yerleri kapalıdır.

Aşağıdaki ayetler cennette cinsellik olmadığının kanıtıdır. Ayetler insanlar Cennette yaşarken ayıp yerlerin kapalı olduğunun ispatıdır.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

7. Araf
20. Derken şeytan, kendilerine örtülmüş olan ayıp yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi ve: “Rabbiniz size bu ağacı yalnızca birer melek olmamanız yahut ölümsüzlüğe kavuşmamanız için yasak etti.” dedi.

20. Taha
120. Derken şeytan ona vesvese verdi: “Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve çürümesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?” dedi.
121. Bunun üzerine ikisi de ondan yediler; hemen ayıp yerleri kendilerine açılıp göründü, üzerlerine cennet yaprağından yamamağa başladılar ve Adem Rabbine asi oldu da şaşkın düştü.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar
ENGLISH

My dear believing brothers and sisters.
While Adam and Eve were in Paradise, they followed the say of Satan and ate from the forbidden tree, and then the shameful places appeared. Shame places are closed before eating from the forbidden tree.

The verses below are proof that there is no sexuality in heaven. The verses are proof that shameful places are closed while people live in Paradise.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

7. Araf
20. Then Satan gave delusions to both of them in order to reveal the places of shame that had been covered up for them, and said: “Your Lord has forbidden you this tree so that you may not only become an angel or attain immortality.”

20. Taha
120. Then the devil gave him delusions. Said: “O Adam, shall I show you the tree of eternity and a reign without decay?”
121. Then they both ate from it; Immediately, the shameful places were revealed to them, they began to cover from the leaf of paradise on them, and Adam rebelled against his Lord and was confused.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir