ALLAH’IN KONUŞTUĞUNU ANLIYORSUNUZ / You understand that God is talking.

İnsanları, hayvanları, yeryüzünü, gökyüzünü, bildiğimiz veya bilmediğimiz her şeyi yaratan bir ilah vardır. Yaratıcı tek olduğu için yeryüzünde ve gökyüzünde hiç bir ilahi iktidar savaşı yoktur. Rüzgarı, yağmuru, tüm doğa olaylarını tek bir ilah idare eder. İnsanların, hayvanların ve tüm canlıların kaderi tek bir İlahın kontrolündedir. O sonsuz bilgiye sahiptir. Onun herşeye gücü yeter. O sonsuz bilgi sahibi İlah insanlara bilmediklerini öğretmek için seçtiği birine vahyederek bir kitap yazdırdı. Bu kitapta insanın ihtiyacı olan her konudan yeterince yazmaktadır. İlah hatasızdır, kitabında hata yoktur. Kitapta hata olduğunu sandığınız anda vesvese sizi hataya sevketmiş olur, nerede hata yaptığınızı bulamaz duruma düşebilirsiniz. İlah hata yapmaz diye bakarsanız, kendi hatanızı bulabilirsiniz. Kitap iyi ile kötüyü ayırmaktadar, yeterli kıssa ve örnek mevcuttur. Asırlar boyunca insanlar ilahlarına türlü şekilde ve sözlerle dua ettiler, kitapta en doğru dua şeklinin ve en hayırlı sözlerin örnekleri mevcuttur. Hukuk kitabıdır insanlar arasında en doğru adaleti yazmaktadır. Önceki peygamberler ve bu Peygamberlik süreci yaşanan olaylar ve konuşulanlar için tarih kitabıdır, olabilecek her soruya ve her inkara cevap vermektedir.Kuran vahyi peygambere hitap edilerek yazdırılmıştır, dikkatlice okunduğunda Allahın konuştuğunu anlıyorsunuz, Vahyin Allahtan olduğuna şüphe etmiyorsunuz.

 

ENGLISH There is a god who created humans, animals, the earth, the sky, everything we know or do not know. Since the Creator is one, there is no divine power struggle on earth and in the sky. The wind, the rain, all natural events are governed by a single deity. The fate of humans, animals and all living things is under the control of a single God. He has infinite knowledge. He is all-powerful. That infinitely knowledgeable God revealed to one of his chosen people a book to teach people what they did not know. In this book, he writes enough about every subject that people need. God is infallible, there is no error in his book. As soon as you think there is an error in the book, delusion will lead you to error, and you may not be able to find where you made a mistake. If you look to see that God does not make mistakes, you can find your own fault. The book distinguishes between good and bad, and there are enough stories and examples.Throughout the centuries, people have prayed to their gods in various ways and with words, the book contains examples of the most correct form of prayer and the best words. It is a book of law, it writes the most correct justice among people. The previous prophets and this prophecy process is a history book for the events and conversations, it answers every question and denial that may be. The revelation of the Qur’an was written by addressing the prophet, if you read it carefully, you will understand that God is speaking. You do not doubt that the revelation is from Allah.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir