NATO TATBİKATLARI ARTMALIDIR /// Nato Exercises Must Increase

(Below is the article in English.)

NATO TATBİKATLARI ARTMALIDIR

NATO Dünya barışının koruyucusudur. Gücünü NATO üye ülkelerinden almaktadır. NATO üye ülkelerinin tamamının katıldığı ortak tatbikatlarını arttırmalıdır. NATO Dünyada barışı sağlamak için ortak toplantılarını arttırmalı ve günlük sorunlara kalıcı çözümler getirmelidir. Dünyadaki tüm savaşlara barış getirebilmek NATO’nun sorumluluğudur.

Görevini en iyi şekilde yerine getirmesi NATO’nu öncelikle Allah’a sorumluğudur. NATO’nun sorumluluğu aynı zamanda tüm üye ülkeler insanlarına ve tüm dünya insanlarınadır.

Allah tüm elçilerine hep aynı şeyi söyledi. NATO amacı barış getirmektir dolayısıyla bu göreve talip olarak kuruldu. Bu bugün NATO’nun görevidir.
Ey iman edenler, topluca barışa girin ve şeytanın adımlarına uymayın; çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Sayın NATO görevinde başarılar dileriz.

YAZAN: Hakan CoşarENGLISH

NATO EXERCISES MUST INCREASE

NATO is the guardian of world peace. It takes its strength from NATO member countries. NATO should increase its joint exercises involving all member states. NATO should increase its joint meetings and bring permanent solutions to daily problems in order to achieve peace in the world. It is NATO’s responsibility to bring peace to all wars in the world.

Fulfilling its mission in the best way is NATO’s primary responsibility to God. NATO’s responsibility is also on the people of all member states and the people of the world.

God always said the same thing to all his messengers. NATO’s aim is to bring peace, so it was founded as a candidate for this task. This is NATO’s task today.
O you who believe! Enter peace all together and do not follow the footsteps of Satan; for he is a certain enemy that opens between you.

We wish you success in your NATO mission.

WRITER: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.