2 HAMLE 1 DOLAR 1 TL /// 1 Dollar is 1 TL With 2 Moves

(Below is the article in English.)

2 HAMLEDE DOLAR 1 TL

Ülkece, milletçe yapılacak 2 hamle ile Ülkemizin para birimi hak ettiği yüksek değere ortalama 1-2 senede gibi çok kısa sürede ulaşabilir.

1. HAMLE: TARIM HAMLESİ

Milli seferberlik ilan edilmelidir. Ülkemizdeki tarıma elverişli her atıl toprak tarıma açılmalıdır. Öncelikle Tarım Tekel A.Ş kurulacak. Hazinenin atıl toprakları Tarım Tekel A.Ş adında işletmeye devredilecek. Tarım girdileri yakıttan, tohuma, makineye teşvik edilip, en uygun fiyata sağlanacak. Tarım Tekel A.Ş tüm toprakları 5 yıllığına çiftçi ile ortak üretime geçecek. Beklenen performans elde edilirse 5 er sene daha sürekli uzatılacaktır. Ürün yetişmesini ve kalitesini İlçe Tarımda çalışanları denetleyecek ve Tarım Tekel A.Ş ye rapor edecek. Ülkemizin bereketli topraklarında yetişen kaliteli ve uygun fiyatlı sebze ve meyveler hemen her ülkeye ihraç edilerek. Ülkeye sınırsız büyüklükte döviz kazandırılacak.
Bu mutlaka TL yi değerlendirecektir.
Kitaptaki Cennet tarifinde sınırsız ve çeşitli güzellikteki meyvelerden bahsedilmektedir. Bu güzelliği Dünya başarmak hedefimizdir.

2. HAMLE: TURİZM HAMLESİ

Ülkemiz coğrafyası Dünyada insan yaşamının başladığı günden; bu günümüze kadar yaşamış hemen hemen tüm medeniyetlerin eserlerine sahip yerdir. Tarihi mekanlar dünyadaki tüm ülkelerden açık ara fazladır. Bunları ziyaret edip görmek herkesin hakkıdır. Tüm dünya ülkelerinde yapılacak tanıtım reklamları ve turizm firmalarımızın kampanyaları ile turizmden sınırsız kazanç elde ederiz. Hem ülkemiz, hem esnaflarımızın bolluğa kavuşması kaçınılmazdır.
Ülkemizde, Allah’ın peygamberi İsa’ya inanmış kardeşlerimizin hac kabul etti yerler vardır. Sadece bunun gelirini Kabe’nin etrafına kazandırdığı geliri tahmin ederek hesaplaya biliriz. Bize daha fazlasını kazana bilecek deniz, sahil ve doğa güzelliklerine de sahibiz. Kaplıcalarımız sağlık turizmi için paha biçilmez değere sahiptir.
Mutlaka Turizm seferberliği ilan edilmelidir. Gerekenler yapılmalıdır.

Allah kitabında kullarına eski kavimlerin sonu nice oldu bakmaz mısınız demektedir. Bunu sağlamak görevimizdir.

Bu iki hamle ülkemize sınırsız döviz kazandırmaya yetecek güce sahiptir.
Türk milleti durmaz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti ileri.
Hedefimiz yurtta barış, Dünyada barış.
Hedefimiz yurtta refah, Dünyada refah.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

DOLLAR IS 1 TL WITH 2 MOVES

With 2 moves to be made nationally, the currency of our country can reach the high value it deserves in a very short time such as 1-2 years.

1. HAMLE: AGRICULTURAL MOVEMENT
National mobilization must be declared. Every idle land suitable for agriculture in our country should be opened to agriculture. First of all, Tarım Tekel A.Ş. will be established. The idle lands of the treasury will be transferred to the enterprise named Tarım Tekel A.Ş. Agricultural inputs will be encouraged from fuel, seed, machinery and provided at the most affordable price. Tarım Tekel A.Ş. will start joint production with the farmer for 5 years. If the expected performance is achieved, it will be continuously extended for 5 more years. It will supervise the production and quality of the products and report to Tarım Tekel A.Ş. Quality and affordable vegetables and fruits grown in the fertile soil of our country are exported to almost every country. Unlimited foreign currency will be brought to the country.
This will definitely evaluate the TL.
In the description of Paradise in the book, fruits of unlimited and various beauty are mentioned. Our goal is to achieve this beauty World.

2. MOVE: THE TOURISM MOVEMENT

The geography of our country From the day human life began in the world; this is the place that has the works of almost all civilizations that have lived until today. Historic sites are by far more than any other country in the world. Everyone has the right to visit and see them. We get unlimited income from tourism with the promotional advertisements to be made in all countries of the world and the campaigns of our tourism companies. It is inevitable for both our country and our tradesmen to attain abundance.
In our country, there are places where our brothers who believed in Jesus, the prophet of God, accepted pilgrimages. We can only calculate its income by estimating the income the Kaaba earns around it. We also have sea, seaside and natural beauties that can earn more. Our hot springs are of invaluable value for health tourism.
Tourism mobilization must be declared. All needs to should will be done.

In the book of Allah, He says to his servants, will you not see how the end of the ancient tribes was. It is our duty to ensure this.

These two moves have enough power to earn unlimited foreign currency for our country.
The Turkish nation will not stop. The Turkish nation is hardworking.The Turkish nation lets go ahead to future.
Our goal is peace at home, peace in the world.
Our goal is prosperity at home, prosperity in the world.

Writer: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.