BABA’DAN NASİHAT /// Advice From Father

(Below is the article in English.)

31 LOKMAN SURESİ:

12. Andolsun ki, Lokman’a “Allah’a şükret!” diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendi iyiliğine eder. Kim de nankörlük ederse, muhakkak Allah herşeyden müstağnidir, övülmeye layıktır.
13. Hani Lokman da oğluna öğüt vererek demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak büyük bir zulümdür!
14. Gerçi insana anasına, babasına (itaat etmeyi) de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. sütten ayrılması da iki yıl içindedir. Bana ve anana ve babana şükret diye. Dönüş ancak Banadır.
15. Bununla beraber her ikisi de sana hakkında hiçbir bilgin olmayan hiçi Bana ortak koşturmaya uğraşırlarsa. O vakit onlara itaat etme. Onlara dünyada maruf surette iyi ve nazik davran. Bana yüz tutanın yolunu tut. Sonra dönüp Bana geleceksiniz. Ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim.
16. “Yavrum, haberin olsun. Yaptığın bir hardal tanesi tartısı olsa da, bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin dibinde gizlense. Allah onu getirir, mizanına koyar. Çünkü Allah en ince şeyleri bilir. Herşeyden haberi olandır.
17. Yavrum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelene sabret. Çünkü bunlar azmi gerektiren işlerdendir.
18. Hem insanlara karşı avurdunu şişirme (böbürlenme), yeryüzünde çalımla yürüme! Çünkü Allah övüngen ve kurulganın hiçbirini (kendini beğenen hiçbir kimseyi) sevmez.
19. Yürüyüşünde tabii ol, sesini pesden al (alçalt), çünkü seslerin en beti (çirkini) elbette eşeklerin sesidir.

Açıklama: Allah, Lokmanın oğluna söylediği nasihatını herkese tavsiye ediyor.

Allah, baba ve oğlun konuşmasını bize iletiyor.

Konuşma çok açık. Yoruma ihtiyacı yok.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

31- LOKMAN (Quran)
12 Let him know to Lokman, “Be thankful to Allah!”. We gave him wisdom. If, who is grateful to Allah, for his own good. And who is ungrateful to Allah. Allah is Exalted in all things, worthy of praise.

13. Remember. Lokman said to his son, “My dear! You should do not believe to any partner with Allah. Because, the believe to any partner is a great persecution!”

14. Though we have also adviced to obey his mother and his father. His mother carried him with weakness. His separation from milk is also within two years. You should do gratitude me and your parents. The return is only to Me.

15. However, if neither of them has any knowledge of me. If they try to make a partner to me. Then don’t obey them. Treat them well and kindly in the world. Follow the path of those who hold me. Then you will come back and come to me. I will let you know what you have done.

16. “Baby, you should know. If your did . As much as a mustard grain, even though it is a scale. If it is hidden in a rock or in the sky or at the bottom of the ground. Allah brings it and puts it in your trial. Because Allah knows the all thin things. God is the one who knows everything.

17. My child, pray prayer, order good, and avoid evil. Be patient with what happened to you. Because these are jobs that require perseverance.

18. You should not boast. Do not walk with arrogance on the earth! Because Allah does not like any of the boast and arrogance.

19. “Be natural in your walk. Lower your voice. Because the ugliest of the voices is probably the voice of the donkeys!”

Explanation: Allah recommends the everyone. Same advice that the Prophet Lokman told his son.

Allah conveys the speech of father and son to us.

The speech is very clear. It does not need comment.

WRITER: HAKAN COŞARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir