KARARLARDA MECLİS İSTER /// Wants The Council For Get Decide

(Below is the article in English.)

Kuran’da aile hayatına çok önem verilir. Bunun sebebi şudur: Sağlam ve güçlü aileler, sağlam ve güçlü toplum meydana getirirler. Toplum fertlerin değil, ailelerin toplamını kapsayan bir kavramdır. Düzensiz aile ilişkileri olan toplumlar, gücünü kaybeder ve tarihten silinirler

Kuran için evlilik sağlam bir sözleşmedir.

4/Nisa /21- Siz eşlerinizle anlaşmış ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken, o sözü nasıl geri alırsınız?”

Kur’an, evlilik akdini sağlam söz olarak kabul eder. Üzüntüde ve sevinçte, varlıkda ve darlıkta, hayatın zorluklarına ve geçim sıkıntılarına beraber karşı koymamızı ister.
Evlilik bir sözdür, sözleşmedir, akittir, anlaşmadır. En küçük anlaşmazlıkta bu söz, bu anlaşma unutulmamalıdır.
Alınacak kararlar beraber alınmalıdır.
Küçük bir örnek verelim: Mesela bebek anne sütünden ayrılacaksa, anne ve baba beraber karar vermelidir.
2/233……anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirirler……Bir kimseye, gücünün yeteceği dışında, sorumluluk yoktur. … Şayet anne ve baba aralarında anlaşarak, çocuğu sütten kesmek isterlerse, ikisi için de bir sakınca yoktur….
Bebeğe annenin süt vermemesi, yeni masraf demektir. Belki sütanne belki mama. Ama bu ek masraftır. Beraber karar verilecek. Yani Allah ailede her kararın konuşup anlaşarak yapılmasını istiyor
Allah tabii ki toplum idaresinin şeklinin de, görüşme ve danışma ile olması gerektiğini isteyecektir.…..

Şura/ 38 – “Yönetimleri, aralarında bir danışma kurulu “şura” iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan, karşılıksız yardım ederler.”
Kuran, Meclis ile iş görün diyor. Ve meclisdeki kişiler, “karşılıksız yardım” etsin.. diyor. “Halkını düşünsün ve halkın ihtiyacına dikkat etsin.” diyor. “Gerek kendi malından, gerekse hep beraber yardım etmek için karar versinler.” diyor . Allah’ın istediği “danışma ile idare”, bugünün Cumhuriyet idaresine benziyor. Cumhuriyet te de seçilen millet vekilleri var. Kararlar meclis ile alınıyor. Demek ki Allah’ın istediği idare tarzı da Cumhuriyet.
YAZAN: HALE ERALPENGLISH

ALLAH WANTS THE COUNCİL FOR GET DECIDE

Family life is very important in the Qur’an. The reason for this is: Robust and strong families create a solid and strong society. Society is a concept that covers the total of families, not individuals. . Societies with irregular family relationships lose power and are erased from history.
Marriage is a solid contract for the Qur’an.
4 / Nisa / 21- How did you get that word back when you agreed with your spouses and they got a strong word from you? ”
The Quran accepts the marriage contract as a solid promise. He wants us to resist the difficulties and livelihoods of life together in sadness and joy, being and stenosis.
The Quran accepts the marriage contract as a solid promise. He wants us to resist the difficulties and livelihoods of life together in sadness and joy, being and stenosis. Marriage is a promise, a contract, a contract, an agreement. This promise, this agreement should not be forgotten in the smallest dispute.
Decisions should be taken together.
Let’s give a small example: For example, if the baby is going to leave breast milk, the mother and father should decide together.
Bakara / 233 …… mothers breastfeed their children for two full years …… There is no responsibility for anyone except for the power they can afford. … If the mother and father agree between them and they want to wean the child, there is no harm for them either.
The mother’s not giving milk to the baby means new costs. Maybe your bosom maybe mama. But this is an additional expense. It will be decided together. So God wants every decision in the family to be made by talking and agreeing.
Of course, God will want the form of social administration to be through negotiation and consultation.…

Shura / 38 – “Their administrations are with the“ shura ”among them an advisory board. They help us free of sustenance we give them. ”
The Qur’an says work with the Assembly. And the people in the parliament say, “Free help”. Think about your people and pay attention to the needs of the people.” Says. “Let them decide to help both from their property and together.” says .
It is similar to today’s Republican administration with the “administration” that Allah wants. There are also deputies in the Republic elected. Decisions are taken by parliament. So, the administration style that Allah wants is the Republic.

WRITER: HALE ERALPBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir