KURANDA EVLİLİK ÇAĞI AYETİ ÇOCUK EVLİLİĞİNİ YASAKLAR

4 Nisa 6. Yetimleri, evlenme çağına gelinceye kadar gözetin ve denetleyin. Onlarda bir olgunlaşma hissettiğinizde hemen mallarını kendilerine teslim edin, büyüyüp ellerine alacaklar diye o malları israfla yemeye kalkmayın. İhtiyacı olmayan tenezzül etmesin. Muhtaç olan da örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman karşılarında şahit bulundurun. Hesabınızı doğru tutmak için Allah’ın hareketlerinizi hesaba çekmesi yeter!İslam’da çocukluk çağı ayrı zaman, olgunluk ve evlenme çağı ayrı zamandır. İslamda çocuklarla evliliğe izin yoktur. Çocuk evliliği emri yoktur. Hiçbir ayette çocuk ile evlilik kelimesi yoktur. Allah hukukunda Evlenme çağı ve olgunluk zamanı vardır.
İnsan olgun olduğunda evlenme çağı başlar. Bu ayet çocuk evliliğini yasaklar. Evliliğe belirli bir olgunluk çağına girmeden izin verilmemektedir çünkü kişi olgunluk çağına varmadan gözetleyip denetlenmek zorundadır, kendine sahip olamayacak durumdadır. Çocukların ancak büyüdükleri zaman mallarını ellerine alabilecekleri söylenir, büyümeden evlilik de olmaz. Olgunlaşınca ancak idare yeteneğine sahip olup malını özgür kullanım hakkı alır. Malına sahip olamayan, ailesine hiç sahip olamaz. Malına sahip olmasına izin verilmeyenin aile kurmasına, aile sahibi olmasına hiç izin verilemez. Verilemez.

Yazan: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.