ÜLKELERLE DOSTLUK ARTMALIDIR /// Friendship with Countries Should Increase

(Below is the article in English.)

Değerli Vatandaşlarım.

Ülkelerle Dostluk Arttırılmalıdır:

Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, tüm kıtalardaki, tüm ülkeler ile dostluklar artmalıdır.

Öncelik müttefiklerimiz ile dostluğumuz iyi olmalıdır. Bizim onlara, onlarınsa bize ihtiyaçları vardır.

Asla onların haklarını yemeyiz; asla hakkımızı yedirmeyiz.

Dosluklar sevecen ve birbirini koruyan şekilde olmalı. İki kardeş gibi birbirimize iyi davranmalıyız.

İki kardeş bir birini korur. Eşit koşullarda, kardeşler ortaklıkta eşitlerdir. Veya sermaye, emek, bilgi ortaklık payını belirler.

Kardeşlerden biri diğerine yanlış yapmaz. Öncelikle herkes kendi hakkını korumalıdır. Aynı zamanda diğerinin hakkını da korumalıdır.

Müttefiklerimiz ve ticaret yaptığımız ülkelerle aynen iki kardeş olmalıyız. Böylece muhataplarımızı daha çok sevip, onlar tarafından da daha çok seviliriz.

Ülkeler ile kültürel bağlar kurmalıyız, onların adetlerini, gelenek ve göreneklerini iyi anlayıp, onlara kendimizi doğru tanıtmalıyız.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Citizens.

Friendship with Countries Should Be Increased:

Friendships should increase with America, Europe, Asia, Africa, all continents and all countries.

Our first priority should be good friendship with our allies. We need them, and they need us.

We never eat their rights; we never let ourselves rights go.

Friendship should be in a way that is affectionate and protective of each other. We should be nice to each other like two brothers.

Two brothers protect each other. On equal terms, siblings are equal in partnership. Or the capital, labor, knowledge determines the partnership share.

One of the siblings does not go wrong with the other. First of all, everyone should protect their rights. It should also protect the rights of the other.

We must be two brothers, the same as our allies and the countries with which we trade. Thus, we love our interlocutors more and are loved more by them.

We must establish cultural ties with countries, understand their customs, traditions and customs well and introduce ourselves to them correctly.

With best wish and respect
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.