MAAŞLAR NASIL HEP GÜNCEL OLUR /// How are the salaries always up to date

(Below is the article English)

Cimrilik ve israf etmek Allah’ın hiç sevmediği davranışlardır. İsraf olmaması için herkes parasının değerini korumak zorundadır ve bundan Allah katında sorumludur.

Ülkemizde benzin, motorin ve hemen hemen tüm piyasadaki ürünler USD dolardaki artışlara göre güncellenmektedir. Paranın değeri altın ile belirlendiği için askari ücretlerde gram altın değerine göre fiyatlanmalı ve altındaki değer artışları ile ortalama her mevsim yeni altın fiyatları oranında güncellenmelidir.

Doğru olan budur.

Aksi halde askeri ücretliler ve emekliler haricinde herkesin geliri güncellenme neticesi artacaktır. Fiyatı arttıranlar zarardan kurtulacaklardır. Fakat askari ücretli ve emekliker zarar edeceklerdir. Bu durum İlahi kanuna göre tartıda adaletsizlik olur. İlahi kanuna göre insan hakkı yemek olur. Askari ücretliler ve emeklilerin para değerini korumadıkları için ilahi kanuna göre maddiyatını korumamaktan israf olur.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

PENSION AND MILITARY FEES MUST BE UPDATED BY GOLD

Stinginess and wasting are behaviors that God does not like at all. In order not to waste, everyone has to protect the value of their money and is responsible for it in the sight of Allah.

In our country, gasoline, diesel and almost all products in the market are updated according to the increases in USD. Since the value of money is determined by gold, military wages should be priced according to the gold value in grams and updated at the rate of average new gold prices seasonal with the value increases in gold.

This is the right thing.

Otherwise, the result of updating everyone’s income will increase, except for military wage earners and retirees. Those who increase the price will get rid of the loss. But military wage earners and retirees will suffer. This situation would be injustice in the weighing according to the Divine law. According to the divine law, human right is to eat. Since the military wage earners and retirees do not protect their monetary value, it would be a waste of not protecting their materiality according to the divine law.

Writer: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir