Bilimden 1000 sene önce yazdı /// Wrote 1000 years before science

(Below is the article in English.)

75 – Kıyamet
36. İnsan sanır mı başıboş bırakılacağını?
37. O dökülen bir damla meniden değil miydi?
38. Sonra bir pıhtı oldu, sonra biçime koydu, sonra düzgün bir şekle ulaştırdı.
39. derken ondan da iki eşi yaptı: Erkek ve dişi!

Açıklama: Kuran, insanın anne karnında oluşumunu, bilimden ortalama 1000 sene önce açıkladı.

Erkek menisinde 40 milyon ile 250 milyon sperm bulunur. Bebek anne yumurtası ile sadece 1 adet erkek sperminden meydana gelir. İnsanın 1 adet erkek spermden olduğunu yaratıcımız bize kitabı Kuran’da söyledi.

39 – ZÜMER
6. O……………. Sizleri analarınızın karınlarında üç türlü karanlık içinde yaratılışdan yaratılışa yaratıp duruyor: işte Rabbiniz Allah O’dur, mülk O’nundur, O’ndan başka tanrı yoktur…………….

Açıklama: Bebeğin anne rahmindeki gelişme aşamalarınıda Kuran bize üç evrede olduğunu bildirdi. “ Batın karanlığı “ , “ Rahim karanlığı “ , “ Dölyatağı karanlığı “ olduğunu bilim adamları, Kurandan 1000 sene sonra modern bilim ile keşfetti.

23 – Müminun
78. Halbuki, sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O’dur. Siz, pek az şükrediyorsunuz.

16 – Nahl
78. Allah, sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Öyle iken size, işitme, gözler ve kalpler verdi ki, şükredesiniz.

Açıklama: Sırasıyla bebeğin bilimsel gelişimi duyma, görme ve anlamaktır. Allah kitabı Kuran, bilimsel keşiften ortalama 1000 sene önce doğruyu söyledi.

YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

The Quran wrote 1000 years before science

75 – Apocalypse
36. Did human think? Will human be left stray?
37. Wasn’t he a drop of semen?
38. Then there was a clot, then it was put into shape, then it reached a proper shape.
39. Then he made two wives from him: male and female!

Description: The Qur’an explained the formation of man in the womb, an average of 1000 years before science.

The male menu contains between 40 million and 250 million sperm. The baby consists of a mother’s egg and only 1 male sperm. Our creator told us that the human is made of 1 male sperm in the Qur’an.

39 – ZÜMER
6. O ……………. It creates you from creation to creation in the darkness of your mothers in three kinds of darkness: here is your Lord, God is His property, there is no god other than Him …………….

Explanation: The Qur’an informed us that the baby has three stages in its development stages in the mother’s womb. Scientists discovered that “the darkness of the abdomen”, “the darkness of the womb”, “the darkness of the progeny” was made with modern science 1000 years after the Qur’an.

23 – Müminun
78. However, it is He who creates for you that ear, those eyes and those hearts. You are thankful very little.

16 – Nahl

78. Allah took you out of your mothers belly in a way that you did not know anything. When he was so, he gave you hearing, eyes and hearts that you are thankful.

Explanation: The scientific development of the baby is to hear, see and understand, respectively. The book of Allah, the Qur’an, told the truth 1000 years before the scientific discovery.

WRITER: HAKAN COŞAR

——————-—-—-Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir