Kuran 1000 yıl önce söyledi /// Quran said 1000 years ago

(Below is the article in English.)

57 – Hadid
25. -Andolsun ki, Biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik; beraberlerinde kitap ve mizan indirdik ki, insanlar adaletle tutunsunlar. Bir de demiri indirdik ki, onda hem çetin bir sertlik, hem de insanlar için birçok faydalar vardır. Çünkü Allah kendisine ve peygamberlerine gıyabında yardım edenleri belli edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, üstündür.

Açıklama:

Günümüz bilimi dünyadaki demirin ve güneşteki demirin uzaydaki yıldızlardan geldiğini belirtmektedir. Demir aşırı sıcaklığa ulaştığında, yıldız demiri taşıyamaz ve patlar. Yıldızlardaki patlamalar sonrası demirin uzaya yayıldığı ve dünyaya da uzaydan indiği 1000 yıl önce Kuran’da yazmıştır.

Saygılarımla
HAKAN COŞAR

ENGLISH

The Quran said 1000 years ago. That iron came from space.

57 – Hadid
25. Be Oath. We sent our prophets with clear evidence; We sent them books and measurement so that people could hold on to justice. We also landed the iron. which has a very hard stiffness and many benefits for people. Because Allah will reveal those who help him and his prophets in absentia. Surely Allah is very powerful, superior.

Explanation:

Today’s science states that iron in the world and iron in the sun come from stars in space. When iron reaches extreme temperature, the star cannot carry iron and explodes. He wrote in the Qur’an 1000 years ago, after the explosions in the stars, iron spread to space and landed in the world.

Best Wish
HAKAN COŞAR
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir