EMİR: DİNDE DERİNLEŞ! /// Order: Deepen in Religion.

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Dinde Derinleşmemiz Emrediliyor.

9- TEVBE SURESİ
Rahman Rahim Allah’ın adıyla
122. Bununla beraber müminlerin hepsi birden toplanıp seferber olacak değillerdir. Fakat her kabileden bir grup toplansa da dinde derinleşseler ve döndüklerinde toplumlarını uyarsalar, ola ki aykırı davranışta bulunmaktan kaçınırlar.

Açıklama:
Mümin, Allah’a inanan demektir. Allah kendisine inananların her topluluk ve milletten bir grup yanyana gelsinler ve dinde derinleşsinler istiyor.

Bizler inananlarız. Bizler Allah’ın emrini duyunca, emri hemen yerine getiririz. Sayın Diyanet İşleri Başkanlığndan bir grupı ve tüm islami toplumlardan birer grup ve her siyasi örgütten bir grup ve her meslek örgütlerinden birer grup ve ev hanımlarından bir grup, şahsım ve getireceğim 2 adet Kuran ustası kişi ile hep beraber toplanalım. Birlikte Kuran üzerinde derinleşelim. Ayetler hakkında ortak kanaatlere varalım.

Bu işlemin aynısını Musa’nın Tanrısına inanan Musevi kardeşlerimizinde yapmasını öneririz. Bu işlemin aynısını Mesih İsa’nın Tanrısına inanan Hristiyan kardeşlerimizinde yapmasını öneririz.

Sonra. Aynı ilahi çalışmayı, Tanrıya inanan Musevi, Hristiyan ve Müslümanlar olarak hep beraber yapmayı öneriyoruz.

Aynı zamanda tüm dünya devletlerini bu ilahi çalışmaya davet ediyoruz.

Her ülkeden en az 5000 kişi bu çalışmaya katılmalıdır. Katılımcılar her meslek grubu, ev hanımı, eğitimli, eğitimsiz, her kültür grubundan insanın katılımıyla ve kadın erkek eşit sayıda olmalıdır.

insanlık ancak bu şekilde Kuran’ı en doğru şekilde anlayabiliriz ve ilahi hükümleri en doğrusu ile uygulayabiliriz.

Kuran Dünyaca onaylanır. Bir daha hiç kimse ortaya çıkıp din konusunda, uygulamada farklı bir şey diyemez

Hak olan ortaya çıkar. Hak gelir, Batıl yok olur. Batıl yok olmaya mahkumdur.

Saygı ve Sevgilerimle : Hakan Coşar
ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

We are Commanded to Deepen in Religion.

9- TEVBE
In the name of the Rahman and the Rahim Allah.
122. However, not all believers will gather together and mobilize. But if a group from each tribe would gather and deepen in religion. And if they warn their society when they return. Perhaps they avoid acting contrary.

Explanation:
Believer means believing in God. God wants a group from every community and nation that believes in him to come together and deepen in religion.

We are believers. When we hear God’s order, we do it immediately. Let’s gather together with a group from the Presidency of Religious Affairs, a group from all Islamic societies and a group from each political organization, a group from each professional organization and a group of housewives, myself and 2 Quran masters I will bring. Let’s deepen on the Koran together. Let’s reach common views about the verses….

We recommend that our Jewish brothers who believe in the God of Moses do the same for this. We recommend that our Christian brothers and sisters, who believe in the God of Christ, do the same thing.

At the same time, we invite all the states of the world to this divine work.

At least 5000 people from each country should participate in this study. Participants should be from every occupational group, housewife, educated, uneducated, with the participation of people from every cultural group and equal numbers of women and men.

Humanity can only understand the Qur’an in the most correct way and apply the divine decrees in the most correct way.

The Quran is approved by the World. No one can ever show up again and say something different about religion or practice.

Then. We propose to do the same divine work together as Jews, Christians and Muslims who believe in God.

The truth is revealed. Truth comes, Superstition disappears. Superstitious is doomed to extinction.

Best Wish : Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir