YARATILIŞIN BİLİNMEYENLERİ /// The Unknown Of Creation

(Below is the article in English.)

ALLAH DÜNYANIN YARATILDIĞI GÜNÜ ÖĞRETİYOR. ÖĞRENMEK İSTERMİSİNİZ?

Dünyanın ilk yaratıldığında su ile kaplı olduğunu bildiren Kuran ayeti. Modern bilimin günümüzde bulduğunu. Allah Kuran’da 1400 sene önce bizlere bildirdi. Yaratıcasından başka kimse bilemez yarattığını. Kuran Allah sözüdür. Sadece Yaratan Bilir Bilimden Önce.

11- Hud
Rahman Rahim Allah’ın adıyla
7. O, hanginizin daha güzel davranacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı; Arşh’ı su üstünde idi. Böyle iken Allah bilir ya, sen onlara: ” Siz öldükten sonra diriltileceksiniz.” dersen, küfredenler kesinlikle: ” Bu apaçık aldatmadan başka birşey değildir!” derler.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

ALLAH TEACH THE DAY WHERE THE WORLD IS CREATED. DO YOU WANT TO LEARN?

Verse of the Qur’an stating that the world was covered with water when it was first created. What modern science finds today. God taught us in the Qur’an 1400 years ago. Nobody but his creator can know what he created. The Quran is the word of Allah. God proves his word. Only The Creator Knows Before Science.

11- Hud
In the name of the Rahman and the Rahim Allah,

7. He created the heavens and the earth in six days to test you as to which of you will do better; The arsh of god was above water. But God knows, you say to them: “After you die, you will be resurrected.” If you say, definitely, “This is nothing but blatant deception!” they say.

Writer: Hakan Cosar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.