KURANDA NAMAZLAR 6 VAKİT Mİ /// Prayer 6 Times in Quran

 • (Below is the article in English.)

  Kuran’da namaz vakitlerinin gerçeği 5 vakit mi 6 vakit mı? Namazın doğrusunu yapmak hayırlısı ise. Haydi doğrusunu öğrenelim.

  Kurandaki Namaz Vakitleri Ayetleri
  17- İsra
  Rahman Rahim Allah’ın adıyla

  78. Güneşin kaymasından, gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl; bir de sabah namazı; çünkü sabah Kur’an’ı gerçekten şahitlidir. Sabah namazının şahitli olması ile çok değerli olduğu vurgulanmaktadır.

  Açıklama: Bu ayette sabah ve akşam namazlarının kılınması istenmiştir.
  .
  79. Gecenin bir bölümünde de uykudan kalk sana özelliği olana. Umulur ki Rabbin seni ulaştırır güzel bir makama.

  Açıklama: İnsanları güzel bir makama ulaştıracak olan gece namazı emrediliyor

  11- Hud
  114. Gündüzün iki tarafında ve gecenin yakınlarında salatı ikame et. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, anlayanlara bir öğüttür.

  Sabah namazı verildi, akşam namazı verildi. Şimdi sıra gündüzün iki ucu olan öğle ve ikindi namazları emri veriliyor. Peşinden geceye yakın olan saat ikindi namazı emri veriliyor.

  Böylece namaz vakitleri şu şekilde verilmiş oluyor:
  Sabah namazı : 2 rekat
  Öğlen namazı. 4 rekat
  İkindi namazı. 4 rekat
  Akşam namazı. 3 rekat
  Yatsı namazı. 4 rekat
  Gece namazı. 2 rekat
  ——
  Toplam 19 rekat.

  Kuranda bulunduğunda imanı arttıracak sayı 19 olarak verilmiştir. Namazın 19 rekat olması, imanı arttıran sayı ile aynı oluyordur. Doğruluğu onaylandığı anlaşılır.

  Yazan: Hakan Coşar

  ENGLISH

  Is the truth of prayer times 5 times or 6 times in the Quran? If it is better to do the correct prayer. Let’s find out the truth.

  Prayer Times Verses in the Quran

  17- İsra
  In the name of the Rahman and the Rahim Allah,

  78. Perform good prayer from the shifting of the sun to the darkness of the night; and the morning prayer; because the morning Quran really witnesses.

  Explanation: In this verse, it is required to perform the morning and evening prayers. It is emphasized that the morning prayer is very valuable because it is witnessed.

  79. Get up from sleep in part of the late night. The be feature for you. Hopefully your Lord will bring you to a high spiritual place.

  Description: The late night prayer, which will lead people to a high spiritual place, is commanded.

  11- Hud

  114. Substitute salat on either side of the day and near night. Because good deeds take away bad deeds. This is a reminder for those who understand.

  Morning prayers were given and evening prayers were given. Now it is time to order the noon and afternoon prayers, which are the two tip of the day. After that, the afternoon prayer order is issued, which is close to the night.

  Thus, prayer times are given as follows:
  Morning prayer: 2 rakats
  Noon prayer. 4 rakats
  Afternoon prayer. 4 rakats
  The evening prayer. 3 rakats
  Isha prayer. 4 rakats
  Night prayer. 2 rakats
  ——
  19 rakats in total.

  When it is found in the Qur’an, the number that will increase the faith is given as 19. If the prayer is 19 rak’ahs, it is the same number that increases the faith. It is understood that its accuracy is confirmed.

  Writer: Hakan Coşar
 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir