İŞÇİLERE KAZANÇTAN PRİM /// Workers winning % Premium.

(Below is the article in English.)

Herkes refahı için daha çok para kazanmak ister. Herkes kazandıkça içtenlikle daha çok çalışır. Bu nasıl başarılır?

Çalışanlar Kar’dan % Oran Prim Almalıdır.

Herkesin en refaha gelire ulaşabilmesi için. Her İş yeri çalışanları, çalıştığı iş yerinin net karından % prim almalıdır. Bu prim örneğin işyeri karının % 5 i olmalı. Herkes askari ücret almaktadır. Şirket karı primi, askari ücretten fazla ise verilmelidir. Kişi başı kar primi askari ücrette eşit veya az ise prim verilemez. Primin ücretten fazlası olan ölçü, askari ücrete ek olarak verilmelidir.

Örneğin:
10 kişi çalışanlı işyeri var sayalım.
Kişi başı 2000 TL ücret alıyorlar.
Şirket 600.000 TL net kar etmiş olsun.
600.000/100= 6000 x 5 = 30.000
30.000 TL %5 kar dır.
30.000 / 10 kişi = 3000 TL dir.
3000 prim – 2000 maaş = 1000 TL prim alır.
İşçinin geliri 3000 TL olur.

Eğer şirket karının %5 i, işyerinde çalışan on kişinin toplam maaşı ile eşit veya az ise prim veremez.
Örneğin:
İşyeri karı 400.000 TL
400.000 / 100 = 4000 TL
4000 x 5 = 20.000 TL
20.000 / 10 kişi = 2000 TL
Askari ücret 2000 TL = prim 2000 TL ile aynıysa. Prim verilemez.

Asgari ücret 2000 TL, kişi başı prim asgari ücretten az ise, örneğin 1900 TL. Prim verilemez.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

Everyone wants to earn more money for their well-being. The more everyone earns, the harder they sincerely work. How is this achieved?

Employees Should Get % Rate Premium From the Profit.

For everybody to reach the most prosperous income. Each Workplace employees must receive a% premium from the net (real) profit of their workplace. This premium should be, for example, 5% of the workplace profit. Everyone receives military wages. If the company profit premium is more than the military wage, it should be paid. If the profit premium per person is equal to or less than the military wage, the premium cannot be given. The measure which is more than the premium should be given in addition to the military wage.

For example:
Let’s assume there is a workplace with 10 employees.
They charge 2000 TL per person.
Let the company make a net profit of 600,000 TL.
600.000 / 100 = 6000 x 5 = 30.000
TL 30,000 is 5% profit.
30.000 / 10 people = 3000 TL.
3000 premium – 2000 salary = 1000 TL premium.
The total income of the worker is 3000 TL.

If 5% of the company’s profit is equal to or less than the total salary of ten people working in the workplace, it cannot give a premium.
For example:
Workplace profit 400,000 TL
400.000 / 100 = 4000 TL
4000 x 5 = 20.000 TL
20.000 / 10 people = 2000 TL

If the minimum wage is 2000 TL = the premium is the same as 2000 TL. No premium can be given.

If the minimum wage is 2000 TL, the premium per person is less than the minimum wage, for example 1900 TL. No premium can be given.

Writer: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.