İŞTE ÖLÜM ANI YAŞANANLAR /// These are happens the moment of death

(Below is the article in English.)

Allah, İnsanların Ölüm Anı Neler Yaşayacağını Ayetleri ile Açıklıyor. Öğrenmek İstermisiniz?

16/32.
Onlar ki, melekler, onların canlarını hoşça davranarak alırlar. “Selam size, girin cennete, çünkü çalışıyordunuz.” derler.

Bu ayete göre, melekler Allah’a inan iyi insanların canını alırken. O kişilere güzel sözler söylüyorlar. Onların üzülmelerine, korkmalarına hiç izin vermiyorlat. Melekler, inançlı olan iyi insanların canlarını alırken onları cennetle müjdeliyor. Allah bizlere bilmediklerimizi öğretendir.

16/28.
Melekler, kendilerine zulmetmiş kimselerin canlarım alırken, onlar: “Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk.” diyerek teslim olurlar. Hayır, Allah sizin ne maksatla yaptığınızı tamamen biliyor.

Bu ayet ile Allah’ın bize öğrettiği: Kötü insanlar, kendilerine zulmetmiş olurlar. Melekler, kötü insanların canlarını alınırken, o kötü insanlar cehennemlik olduklarını anlarlar.

Yazan: Hakan Coşar

ENGLISH

Allah Explains What People Will Live In The Moment Of Death With Verses. Would you like to learn?

16/32.
They are. Angels take their souls graciously. “Hello to you, enter heaven because you were working.” they say.

According to this verse, while angels take the lives of good people who believe in God. Angels say nice words to those people. They never let them be sad or afraid. Angels herald heaven as they take the lives of good believers. Allah teaches us what we do not know.

16/28.
While the angels took the souls of those who wronged them, they said: “We were doing no evil.” they surrender by saying. No, God knows exactly what you are doing.

With this verse, what Allah teaches us: Bad people wrong themselves. As the angels take the lives of the wicked people, those wicked people realize that they are from Hell.

Writer: Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.