DULLARI KÖTÜLEMEYİN, PEYGAMBER DUL İLE EVLENEBİLİYOR /// Don’t Denigrate Widows, The Prophet Can Marry Widow

(Below is the article in English.

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah peygamberine dul ile evlenmesini helal etmiştir. Bu sebepten dullar tüm inananlara da helaldir. Dullarında, bakire kızlar gibi Allah’a teslim, inançlı, itaat eden ve ibadetlerini yapan temiz insanlar olduğunu ayeti ile bildirdi. Böylece, Allah ayet ile dulları kötü görmeyi yasakladı.

66. Tahrim

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

5. Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi ona, sizden daha hayırlı, kendisini Allah’a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Allah has made it lawful for his prophet to marry a widow. For this reason, widows are also lawful for all believers. He stated in a verse that his widows are clean people who, like virgin girls, surrender to God, believe, obey and worship. Thus, God forbade to see widows badly by verse.

66. Tahrim

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

5. If he divorces you, perhaps his Lord will give him better than you, widows and virgin wives. They were surrender to Allah, who believe, who obey wholeheartedly, repent and fast.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir