KADER 1 YILLIK YAZILIR /// Destiny is written in every 1 year.

Kadir Gecesi, Herkesin Kaderinin 1 Yıllık Yazılma Gecesidir, Gerçeği. & The Night of Kadir is the night where everyone’s destiny is written in every 1 year.
(Below is the article in English.)

Kadir Gecesi, Kader Gecesi

Kuran’ın ilk ayeti Hz Muhammed’e Hira Dağında Vahy Edilmiştir.

Allah, “ 4 – O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır.” Dedi.

Bu yüzden: Kader, Kadir gecesi bir senelik olarak yazılır ve her sene tekrar yenilenir. Kader yazılmadan önce Allah her kişinin bir sene boyunca yapacaklarına bakar. Düzeltmeler yapar ve Kader’i yazar. Bu yüzden Kadir gecesi çok önemlidir. Kadir gecesi yapılacak ibadetler, yazılacak bir senelik kaderin çok güzel olması için çok önemlidir.

44- Duhan
2 – 3 – O apaçık Kitab’a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
4 – O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır.

97-KADİR:
1 – Biz o (Kur’an)nu Kadir gecesinde indirdik.
2 – Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3 – Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4 – Melekler ve Ruh o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5 – O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Yazan: Hakan Coşar

English

The Night of Kadir, The Night of Destiny

Quran’s first verse. God was revealed in the mountain of Hira

God said: “4 – In that night every wise work is separated by an order.”

That’s why: Destiny is written on the night of Kadir as a year and is renewed every year. Before destiny is written, God looks at what all humans do for a year. God makes corrections and writes destiny. Therefore, the night of Kadir is very important. The worship that will be held on the night of Kadir is very important for the destiny of a year to be written.

Quran 44- Duha
2 – 3 – Oath for the obvious Book. that we sent book down to a truly blessed night. Because we warn people with it.
4 – In that night every wise work is separated by an order.

97- Kadir
1 – We have brought down the Qur’an at Kadir night
2 – How will you know what the Kadir night of power is?
3 – Kadir night is better than a thousand months.
4 – The angels and the Spirit descend upon every job, with the permission of their Lord that night.
5 – That night is a liberation that lasts until the morning.

Writer: Hakan Coşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.