EMİR GELDİ ALLAH’IN YARDIMI YAKIN /// The Order Arrived. God’s Help Imminent

(Below is the article in English.)

Kitap bu sorunun cevabını vermektedir. Öğrenmek için makalemizi okuya bilirsiniz.

110 Nasr
Rahman Rahim Allah’ın adıyla
1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2. insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde.
3. “artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Elbette ki Allah’ın dediği olur. İnsanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiği görüldüğü gün. Allah’ın yardımı ve fetih gelmiştir. İnsanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiği görülmüyorsa. O halde henüz Allah’ın yardımı gelmemiştir. Mutlaka; O yardım Allah’dan gelecektir.

16 Nahl
Rahman Rahim Allah’ın adıyla
1. Allah’ın emri geldi, sakın onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. O, kendisine ortak koştukları şeylerden münezzeh, yüksek, çok yüksektir.
2. Kullarından dilediğine, kendi emrini vahyile melekleri indiriyor ve: “Şu gerçeği bildirin ki, Benden başka ilah yoktur, o halde Benden korkun!” buyuruyor.
3. Gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, onları ortak koştuklarından yüksek, çok yüksektir.

Allah emrinin geldiğini açıklıyor. Kendisinin hata yapmaz, noksansız, öncesiz ve sonrasız olduğunu bildiriyor.
Emri yarattıklarından dilediğine melekleri ile indirdiğini. Gökte ve yerde her şeyin bir sebebi olduğunu, ortak koştuklanlar ile kıyaslanamaz; çok çok yüksektir.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH
THE ORDER OF GOD HAS ARRIVED. HIS HELP IS IMMINENT.

The book provides the answer to this question. You can read our article to find out.

110 NASR
Rahman and Rahim In The Name Of Allah
1. When Allah’s help and conquest come,
2. When he sees people entering the religion of God in divisions.
2 3. “Now glorify your Lord with praise and ask his forgiveness! Verily, He is the Forgiving!

Of course, what God says will happen. The day when people were seen entering the religion of God, group by group. God’s help and conquest have come. If it is not seen that people are entering the religion of God in batches. So God’s help has not yet arrived. Absolutely; That help will come from God.

16 Nahl
Rahman and Rahim In The Name Of Allah
1. The order of Allah has arrived, do not want to hasten his coming. He is higher, much higher than what they associate with him.
2. He sends down angels to whomever He wills of His servants by revelation of his own command and: “Tell the truth that there is no god but Me, so fear Me!” he commands.
3. He created the heavens and earth wisely. He is higher, very high than they associate them with.


He explains that the order of Allah has come. He reports that he does not make mistakes, is complete, before and after.
What He sent down to whomever He willed from among those who created the command with his angels. Everything in heaven and earth has a reason. it cannot be compared with those with whom it associates; very very high.

Writer: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.