KURAN EMRİ: O MESCİDDE NAMAZA DURMA /// Quran: Don’t Prayer In This Mosque

(Below is the article in English.)

Kuran peygambere bazı mescitlerde namaz kılmayı yasaklıyor ise bu mescitler Kuran’a ve peygambere inanan müslümanlara da yasaktır. Bu mescitler hangileri? Bu sorunun cevabını bu makalede bulabilirsiniz.

İşte ayetler.

107. Bir de inadına zarar vermek, kafirlik etmek, mü’minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce Allah ve peygamberine karşı savaş açan bir herife pusu, gözcülük yapıvermek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla beraber, “İyi niyetten başka bir maksadımız yoktur!” diye yemin edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir.

108. Onun için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun içerisinde tertemiz olmayı seven kimseler vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever.

Tefrika : Birbirine kötülük etmeye değin varan sürekli anlaşmazlık, ikiye ayrılma. Demektir.

Ayasofya’yı cami yapmak, hristiyanlar ile Müslümanlar arasına, Birbirine kötülük etmeye değin varan sürekli anlaşmazlık verecektir. Ayasofya’nın cami olması tefrika olacaktır.

Mümin : İnançlı, inanan. Müslüman. Demektir
Biz islam olanlar biliyoruz ki. Kuran’a göre Hristiyanlar İsa peygambere ve Allah’a inanıyorlar. Hristiyanlar Allah’a inandıkları için inançlı ve inanan sayılır, fakat sadece İslama inanmıyorlar.

Ayasofya’nın cami olması Allah’a inanan iki farklı grup Müslüman ve Hristiyanlar arasına tefrika sokacaktır. Bu sebepten Tevbe suresinin 107 ayeti gerçekleşir. Bu yüzden orada namaza durma hükmü geçerli olur. Aynı zamanda ilk günden mescit olarak kurulmuş olması namaz kılınmaya daha layıktır. Ayasofya ilk gününde Kilisedir, mescit değildir. Bu yüzden orada namaz kılmanın tam doğru olmadığıda gerçektir. Tevbe suresi 108. Ayete göre tüm müslümanlara orada namaz kılma denilmektedir.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH:

If the Qur’an prohibits the prophet from praying in some mosques, these masjids are also prohibited for Muslims who believe in the Qur’an and the prophet. Which are these mosques? You can find the answer to this question in this article.

THE QURAN, PROHIBITED TO PRAYER FOR MUSLIMS IN HAGIA SOPHIA?

107- And to stubbornly hurt. for infidelity. in order to put constant disagreement among believers to make each other evil. And to ambush a guy who previously fought against God and his prophet. For the do observer. They made a mosque. However, “We have no other purpose than good will!” they will swear. But Allah is witnessing that these are absolutely liars.

108- So don’t do there prayer! The mosque, which was founded on the first day of taqwa on the first day, is of course worthy of you to pray. There are those who love to be immaculate in it. Allah loves those who are cleaned up a lot.

 Continuous disagreement up to evil to each other, split into two.
 Making Hagia Sophia a mosque will give us constant disagreement with Christians, until it is evil to each other. It will be conflict that Hagia Sophia is a mosque.

Believer: Faithful, believer. Means

We are Islamic ones, we know. According to the Qur’an, Christians believe in the Jesus and God. Christians are be believers. because they believe in Allah. but they just don’t believe in Islam.

The fact that Hagia Sophia is a mosque will put a disagreement between two different groups, Muslims and Christians who believe in God. For this reason, : 107 verses occur. Therefore, the provision to stop prayer applies. At the same time, the fact that it was established as a masjid from the first day is more worthy of prayer. Hagia Sophia is the Church on the first day, it is not a masjid. So it’s true when it is not right to pray there. According to verse 108, he tells all Muslims not to prayer there.

Writer: Hakan CoşarBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir