1 EKİM DÜNYA İTFAYE GÜNÜ OLSUN /// Let 1 October World Fire Departmant Day

(Below is the article in English.)

Yılda 1 gün ve aynı gün Dünya genelinde kutlanan Dünya İtfaye Günü olmasında hem güzel hem faydalı olur. Tüm Ülkeler Dünya İtfaye günü kutlamalıdır.
Olabilecek Faydalar:

1- İtfayeciler, aileleri ve hepimiz çok mutlu olabiliriz.
2- O gün herkes çok eğlenebilir.
3- Herkes çok iyi kaynaşabilir.
4- İtfaye teşkilatını daha çok sevmeli.
5- Dünya çapında yarışmalar olabilir.
6- Dünya çapında itfayeciler dostlukta yakınlaşabilir.
7- Dünya çapında itfayeciler birlikte çalışma antremanı yapmış olur.
8- Yarışmalara ödüller konabilir.
9- Yarışmaların yapıldığı statlardan gelir elde edilebilir.
10- Bu gelirlerin tamamı itfayeci ailelerine harcanmalı ve ailelerin gelecekleri garanti altına alınması faydalı olabilir.
11- Projeleri ve faydaları saptanmış ve kamuoyuna açıklanmış Destek kampanyaları düzenlenebilir.

YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

WORLD FIRE DEPARTMENT DAY

It is both beautiful and beneficial to have World fire Department Day, which is celebrated around the world for 1 day a year. All Countries should celebrate World fire Department Day.

Possible Benefits:

1- Our cops, their families and we can all be very happy.
2- Everyone can have a lot of fun that day.
3- Everyone can fuse very well.
4- We must love the fire Department force more.
5- There may be worldwide competitions.
6- Worldwide fire Department can get closer in friendship.
7- The fire Department around the world practice working together.
8- Awards can be placed in competitions.
9- Income can be obtained from stadiums where competitions are held.
10- All of these revenues should be spent on fire Department families and it may be beneficial to guarantee the families’ future.
11- Support campaigns whose projects and benefits have been determined and announced to the public can be organized.

WRITER: HAKAN COŞARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir