KÖTÜLERİ KORKUTMAK, İYİLERİ MÜJDELEMEK İÇİN /// For Scare the Evil, To Herald the Good

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah kitabında kötüleri cehennemle korkutur, iyileri cennetle müjdeler.

İnsanlara dur kötülük yapma denildiğinde insanlar kötülük yapmayı sonlandıracak olsalardı. Allah cehennemleri yaratmayacaktı.

Fakat kötülük yapma denildiğinde, bazı insanlar kötülük yapmaya devam etmekteler. Bu sebepten Allah kötüleri durdurmak için cehennemleri yarattı. Ve kötülük yapanların, kötülüklerine son vermelerini, aksi halde cehenneme gideceklerini söyledi.

Cehennemin yaratılma sebebinin bu olduğunu, Ahkaf suresinin 12. Ayetinden anlıyoruz.

48 Ahkaf

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

12. Onun önünden de bir yol gösterici ve rahmet olarak Musa’nın kitabı var. Bu da zulmedenleri korkutmak için, güzel davrananlara da bir müjde olarak Arap diliyle gelmiş doğrulayıcı bir kitaptır.

Kitaptaki tüm uyarıların sebebi, iyileri korumak içindir.

Allah asla kötü olmadı, asla kötülük yapmaz.

Allah Sadece iflah olmayan kötülere, uyardığı ve söz verdiği cezayı verir.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

In the book of Allah, he frightens the wicked people with hell and heralds the good people with heaven.

When people were told to stop doing evil, if people was would stop doing evil. God was would not create hells.

But when said to people, not do evil. some people continue to do evil. For this reason, God has created hells to stop the wicked. And he said that those who do evil should end their wickedness, otherwise they will go to Hell.

We understand from the 12th verse of the chapter of Ahkaf that this is the reason Hell was created.

48 Ahkaf

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

12. Before him is the book of Moses, as a guide and a mercy. This is an affirming book that came in Arabic to frighten the persecutors and as a good news for those who do good.

The reason for all warnings in the book is to protect the good.

God has never been evil, God never do evil.

God only gives the punishment he warns and promises to the unrepentant wicked.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.